E-Saan Information Corner
Search:     Advanced search
Browse by category:
Thai Version

Showing: 1-7 of 7  
Articles
 
document ผ้าไหมบ้านเขว้า
ผ้าไหมบ้านเขว้าเป็นผ้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชัยภูมิ....................... ดูเพิ่มเติม      แหล่งอ้างอิง ...
Not rated 28 Feb, 2011 Views: 280
document อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล
อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล >>  ชาวเมืองชัยภูมิได้ร่วมใจสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระยาภักดีชุมพล (แล) ประดิษฐานอยู่ที่วงเวียงศูนย์ราชการ...
Not rated 28 Feb, 2011 Views: 206
document ปรางค์กู่
ปรางค์กู่ >> อยู่ในเขต อ.เมือง สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 18 เป็นปราสาทหินสมัยขอม     ...
Not rated 28 Feb, 2011 Views: 212
document อุทยานแห่งชาติตาดโตน
อุทยานแห่งชาติตาดโตน >> ห่างจากตัวเมืองชัยภูมิ 20 กม. ตามทางหลวงหมายเลข 2051 ได้รับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยอดเยี่ยม (กินรี)...
Not rated 28 Feb, 2011 Views: 195
document อุทยานแห่งชาติภูแลนคา
อุทยานแห่งชาติภูแลนคา >> แหล่งเรียนรู้และศึกษาธรรมชาติ ห่างจากตัวเมืองชัยภูมิ 20 กม. สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญได้แก่ หินปราสาท ลานหินแตก ภูคี...
Not rated 11 Jan, 2012 Views: 227
document มอหินขาว
มอหินขาว >> อยู่ในเขตป่าสงวนภูแลนคา ห่างจากตัวเมืองชัยภูมิ 40 กม. เป็นกลุ่มแท่งหินสีขาว 5 แ่ท่งใหญ่...
Not rated 11 Jan, 2012 Views: 228
document หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านเขว้า
หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านเขว้า >> อ.บ้านเขว้า เป็นผ้าไหมที่มีชื่อเสียง มีลวดลายวิจิตรสวยงาม ห่างจากตัวเมืองชัยภูมิ 13 กม....
Not rated 11 Jan, 2012 Views: 386RSS