อำเภอเมืองขอนแก่น

เมืองขอนแก่น หรือ เทศบาลนครขอนแก่น ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลในเมือง ตำบลบ้านเป็ด ตำบลศิลา และตำบลเมืองเก่า

เทศบาลนครขอนแก่น ดูเพิ่มเติมที่ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99

 

สถานที่ท่องเที่ยว :

บึงแก่นนคร

พระมหาธาตุแก่นนคร

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

วัดป่าแสงอรุณ

ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์หลักเมือง

คำขวัญอำเภอ ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ OTOP

แหล่งอ้างอิง : 

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี.  (2553).  เทศบาลนครขอนแก่น.  สืบค้นเมื่อ 4 ก.พ. 2553 จาก http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99

ศูนย์บริการข้อมูลอำเภอ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.  (2552).  อำเภอเมืองขอนแก่น.  สืบค้นเมื่อ 4 ก.พ. 2553 จาก http://www.amphoe.com/menu.php?am=45&pv=5&mid=1

 สิมอีสาน

ข้อมูลจาก :  หมอชิตดอทคอม    http://www.mochit.com/place/341

 Copyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th