จังหวัดบุรีรัมย์ [BURIRAM]

จังหวัดบุรีรัมย์

บุรีรัมย์ เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดสุรินทร์ ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดสระแก้วและราชอาณาจักรกัมพูชา ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์
จังหวัดบุรีรัมย์ มีประชากรเยอะมากเป็นอันดับที่ 6 และมีพื้นที่กว้างเป็นอันดับที่ 17 ในสมัยก่อนบุรีรัมย์เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโคตรบูร และอาณาจักรทวารวดี
 
สัญลักษณ์ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ 
อาณาเขต บุรีรัมย์
  
       ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดมหาสารคาม
       ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดสระแก้วและเทือกเขาพนมมาลัย ซึ่งกั้นเขตแดนระหว่างไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา
       ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์
       ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา 
 
คำขวัญจังหวัดบุรีรัมย์
เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม
ความหมายของคำขวัญ
  • เมืองปราสาทหิน หมายถึง บุรีรัมย์มีปราสาทหินเขาพนมรุ้ง เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด   
  • ถิ่นภูเขาไฟ หมายถึง บุรีรัมย์มีภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วหลายแห่ง
  • ผ้าไหมสวย หมายถึง บุรีรัมย์มีการทอผ้าไหมขึ้นชื่อ ที่อำเภอนาโพธิ์
  • รวยวัฒนธรรม หมายถึง บุรีรัมย์มีความเจริญทางด้านสังคม และเศรษฐกิจ 

ผู้ก่อตั้ง

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
 
                     สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์                                        BURIRAM PEA บุรีรัมย์พีอีเอ
                                         
จัดทำโดย  นายสุเทพ  สีบัว  น.ศ(ฝึกงาน)
             


Copyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th