สวนเต่าเพ็ก


            สวนเต่าเพ็กตั้งอยู่ที่บ้านกอก ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น อยู่ห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่นประมาณ 50 กม. ภายในสวนเต่า มีศาลเจ้าคุณปู่ฟ้าระงึม เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นที่เคารพสักการะบูชา ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเจ้าคุณปู่เป็นชายแก่รูปร่างสูงใหญ่ นุ่งขาวห่มขาว มีเต่าเพ็กเป็นบริวาร ชาวบ้านทุกคนจึงให้ความเคารพเต่าคุณปู่และไม่ทำร้ายเต่า ซึ่งเป็นบริวารของเจ้าคุณปู่ โดยชาวบ้านดูแลเต่าเพ็กนั้นเป็นอย่างดี เปรียบเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวตนเอง ดังนั้นชาวบ้านจึงจัดงานประเพณีไหว้เจ้าคุณปู่รดน้ำเต่าในวันที่ 14 เมษายน เป็นประจำทุกปี ร่วมกับเทศกาลวันสงกรานต์

รูปเต่าเพ็ก

 

แหล่งอ้างอิง

สุรินทร์ หว่างจิตร. ( 2553. ) สวนเต่าเพ็ก. [Online]. ค้นข้อมูลวันที่ 30 มิ.ย.2553 จาก http://202.143.137.103/turtle/.

 Copyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th