พระมงคลมิ่งเมือง (พระยืน)

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา ได้ไปนมัสการหลวงพ่อพระยืน หรือที่มีนามเรียกขานอย่างเป็นทางการว่า "พระมงคลมิ่งเมือง" ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น และเป็นที่เคารพสักการะของชาวอำเภอพระยืนและจังหวัดใกล้เคียง ประวัติของท่านมีความเป็นมาอย่างไร ใคร่ขอนำข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ที่ป้ายประกาศหน้าศาลหลวงพ่อพระยืนมาเผยแพร่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประวัติหลวงพ่อพระยืนCopyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th