สวนเกษตรชิตสกนธ์

สวนเกษตรชิตสกนธ์รีสอร์ท กิจกรรมหลักของสวนเกษตรชิตสกนต์ คือ การปลูกดอกดาวเรือง เพื่อตัดดอกส่งไปยังตลาดกลางกรุงเทพมหานคร จากพื้นที่กว่า 30 ไร่ ที่ถูกแบ่งแยกออกจากชิตสกนต์ รีสอร์ท ท่านจะได้พบและชื่นชมกับความสวยงามของไร่ดอกดาวเรืองอเมริกันพันธุ์ Sovereign Gold ที่ถูกจัดแบ่งล็อคการปลูกไว้รอนักท่องเที่ยวที่ใฝ่หาความสวยงามควบคู่กับ ความรู้และวิชาการ ได้เชยชมไร่ดาวเรืองที่เหลืองอร่ามเต็มท้องทุ่งตลอดปี นี่คือทางเลือกใหม่สำหรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรไทย นอกจากนี้ สวนเกษตรชิตสกนต์ ยังมีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด พืชผัก สมุนไพร และพันธุ์ไม้หายากให้ท่านได้ศึกษา

  • นำชมสวนดอกดาว เรืองเพื่อการส่งออก
  • ชมการรักษาสิ่ง แวดล้อมโดยระบบธรรมชาติ
  • การสาธิตทางการ เกษตรต่างๆ
  • บริการจัด กิจกรรมพาแลงเชิงอนุรักษ์ริมสวนดาวเรือง (Theme party)
  • บริการที่พักและ อาหาร

 

          สวน เกษตรชิตสกนธ์ อยู่ริมอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน 42 หมู่ 14 อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ โทร.045-511500-1

          การสาธิตทางการเกษตรจะต้องประสานงานล่วงหน้าก่อนเข้าชม

แหล่งอ้างอิง

ไกด์อุบลดอทคอม (25--) สวนเกษตรชิตสกนธ์ สืบค้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 จาก http://guideubon.com/news/view.php?t=70&s_id=3&d_id=3Copyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th