หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง

หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง
          หมู่บ้านข้างบ้านตากลาง ตั้งอยู่ที่บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ห่างจากตัวเมืองสุรินทร์ 58 กิโลเมตร ชาวบ้านตากลางส่วนใหญ่เป็นชาวกวย ในอดีตมีอาชีพในการคล้องช้างป่าเพื่อมาฝึกไว้ใช้งาน และเป็นสัตว์เลี้ยงประจำครอบครัว                                                                                                         <<<อ่านต่อ...>>>

แหล่งอ้างอิง  สุรินทร์มอสดอทจีโอดอททีเอช   (25--)  หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง  สืบค้นเมื่อ 27 เม.ย 2553
จาก  http://surin.mots.go.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=538762602&Ntype=2
ผู้รวบรวมข้อมูล: กฤษฎาภรณ์  จันทร์ศรี


Copyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th