หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านเขว้า

หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านเขว้า >> อ.บ้านเขว้า เป็นผ้าไหมที่มีชื่อเสียง มีลวดลายวิจิตรสวยงาม ห่างจากตัวเมืองชัยภูมิ 13 กม. และมีแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงกันได้แก่ ป่าขามหินโยก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมของหมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านเขว้า

    เอกสารอ้างอิง
          แหล่งอ้างอิง
               สะดุดตาดอทคอม . (2550) . หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านเขว้า . สืบค้นเมื่อ 27 เมษายน 2553 . จาก http://www.sadoodta.com/content/บ้านเขว้า-แหล่งทอผ้าไหมมัดหมี่


Copyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th