ปรางค์กู่สวนแตง

ตั้งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนกู่สวนแตงวิทยาคม บ้านดอนหวาย ตำบลดอนหวาย
อ.บ้านใหม่ไชยพจน์  จ.บุรีรัมย์
ลักษณะ ของโบราณสถานรูปแบบขอมอีกแห่งหนึ่ง สร้างด้วยสถาปัตยกรรมประณีตสวยงามตามแบบฉบับ ด้วยปรางค์อิฐ 3 องค์บนฐานศิลาแลงจากช่างชำนาญการ ส่วนของอาคารมีเพียงประตูเดียวและสลักเป็นประตูหลอกด้วย ที่สำคัญพระปรางค์องค์กลางขนาดใหญ่ สภาพทั่วไปค่อนข้างสมบูรณ์ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยื่นออกมาและมีแผ่นศิลาทรายรองรับ ส่วนปรางค์อีก 2 องค์ขนาดเล็กๆ สร้างด้วยสถาปัตยกรรมหินทราย <<<อ่านต่อ...>>>

แหล่งอ้างอิง  โฮเตลกริดไทยแลนด์  (25--)  ปรางค์กู่สวนแตง  สืบค้นเมื่อ 27 เม.ย 2553 
จาก  http://www.hotelsguidethailand.com/travel/travel_detail.php?l=th&code=1559
ผู้รวบรวมข้อมูล: กฤษฎาภรณ์  จันทร์ศรีCopyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th