ตลาดสินค้าอินโดจีน จังหวัดมุกดาหาร

ตลาดอินโดจีนแห่งนี้ ตั้งอยู่ บริเวณริมแม่น้ำโขงติดกับด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นที่รวบรวมสินค้า ของกิน ของใช้ และเครื่องใช้ต่างๆ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศรวมสินค้าโอทอป ของเมืองมุกดาหาร นับเป็นจุดช็อปปิ้ง ของขาช็อปทีเดียว

ของ ที่ระลึกมากมาย อาหารรสชาติแปลกใหม่ และจุดชมวิวทิวทัศน์ ณ สะพานขนาดใหญ่สามารถมองเห็นวิถีชีวิตชาวชุมชน สภาพแวดล้อมทางบกและทางน้ำได้อย่างชัดเจน จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งเมื่อได้เข้าไปสัมผัสยังบริเวณแห่งนี้คือ รถตุ๊กตุ๊ก ซึ่งจอดเรียงรายกันอยู่เพื่อเป็นอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไปมาอย่างต่อเนื่อง

<<<<ข้อมูลเพิ่มเติม>>>>

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
ไทยทาเวลเฮวท์ดอทคอม.  (25--). ตลาดสินค้าอินโดจีน. สืบค้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 จาก http://www.thaitravelhealth.com/blog/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99/Copyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th