สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

สร้างอยู่ รอบองค์พระประธาน พุทธมณฑล กำหนด ตามทิศ ในพุทธประวัติ โดยถือ องค์พระพุทธ รูปประธาน พุทธมณฑล เป็นหลัก รูปสัญลักษณ์ ในสังเวชนียสถาน แต่ละตำบล ได้แก่ตำบลประสูติ ตำบลตรัสรู้ ตำบลปฐมเทศนา และตำบลปรินิพาน ใช้หินแกรนิต ซึ่งเป็นหินที่แข็ง และคงทนมาก แกะสลัก นำหินมาจากแหล่งหินจาก ป่าตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เป็นแหล่งหิน ที่มีขนาดและสีที่ต้องการ

<<<<ข้อมูลเพิ่มเติม>>>>

ไทยสเปเชียลดอทคอม.  (25--). สังเวชนียสถาน 4 ตำบล. สืบค้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 จาก http://www.thaispecial.com/budhamonthon/budhamonthon3.htm


Copyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th