พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินพิพิธภัณฑ์ ไม้กลายเป็นหินฯ
   ตั้งอยู่ที่บ้านโกรกเดือนห้า อ.เมือง จ.นครราชสีมา หรือ เมืองโคราช เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ของเมืองโคราชที่แม้จะยังไม่เปิดเป็นทาง การ แต่ก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาชมกันมาก เนื่องจากว่าที่นี่ เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของประเทศไทย และเป็นพิพิธภัณฑ์ 1 ใน 7 ของโลก ที่รวบ รวมเอาเรื่องราวของ "ไม้กลายเป็นหิน" ไว้ให้ศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ นับว่าเหมาะสมที่พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ นี้มาตั้งอยู่ในจังหวัด นครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม...

แหล่งอ้างอิง ดีเอ็มอาร์ดอทเอซีดอททีเอช (25--)  พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน สืบค้นเมื่อ 26 เม.ย 2553
จาก http://www.dmr.go.th/ewt_news.php?nid=3114&filename=index
ผู้รวบรวมข้อมูล: กฤษฎาภรณ์  จันทร์ศรี


Copyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th