เมืองโบราณโนนเมือง

 เมืองโบราณโนนเมือง >> เป็นการพบร่องรอยทางโบราณคดียุคสมัยศิลปะทวารวดีที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดขอนแก่น เมืองโบราณสมัยทวารวดีแห่งนี้ ตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่าโนนเมือง เขตบ้านนาโพธิ์ อ.ชุมแพ ห่างจากจังหวัดขอนแก่นประมาณ 80 กม. โดยเปิดหลุมขุด จำนวน 2 หลุม ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม ซึ่งจะเป็นโครงกระดูกมนุษย์และเครื่องประดับ เครื่องมือ เครื่องใช้และภาชนะต่างๆ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม เมืองโบราณโนนเมือง

     
 แหล่งอ้างอิง
          หมอชิดดอทคอม . (25--) .   เมืองโบราณโนนเมือง.  สืบค้นเมื่อ 26 เม.ย. 2553 จาก http://www.mochit.com/place/337


Copyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th