ปราสาทเปือยน้อย

 ปราสาทเปือยน้อย >> เป็นปราสาทขอมขนาดใหญ่ที่สุดในภาคอีสานตอนบน อยู่ที่ อ.เปือยน้อย ห่างจากตัวเมืองประมาณ 79 กม.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมของปราสาทเปือยน้อย

     เอกสารอ้างอิง
     แหล่งอ้างอิง
          หนึ่งดอททีวีห้าดอทซีโอดอททีเอช . (25--) .   ปราสาทเปือยน้อย . สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน 2553 จาก http://www1.tv5.co.th/service/mod/heritage/nation/tour/puenoi.htm


Copyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th