อุทยานแห่งชาติภูเวียง

อุทยานแห่งชาติภูเวียง >> เป็นแหล่งขุดพบซากฟอสซิลไดโนเสาร์แห่งแรกของประเทศไทย อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 85 กม.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมของอุทยานแห่งชาติภูเวียง

     เอกสารอ้างอิง
     แหล่งอ้างอิง
          ทราเวล.ทีแอลซีไทยดอทคอม . (2552) .   อุทยานแห่งชาติภูเวียง . สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน 2553 จาก http://travel.tlcthai.com/500


Copyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th