ศูนย์วิจิตรแพรวาบ้านโพน

บ้านโพน              แพรวาบ้านโพน

วิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม อลังการบนผืนฟ้า ภูมิปัญญาคนภูไทเมืองน้ำดำ

บ้านโพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ นับเป็นต้นกำเนิดของผ้าไหมแพรวา  ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผ้าไหมที่มีความงดงาม ประณีต จนได้รับสมญานามว่าเป็นราชินีแห่งไหม จึงนับว่ากลุ่มภูไทบ้านโพนนับว่าเป็นกลุ่มชนเผ่าที่ได้รักการรักษาจารีต ประเพณีของชนเผ่าภูไทไว้อย่างเหนียวแน่น  สังเกตได้จากเมื่อเราเดินทางไปเยี่ยมชมแหล่งกำเนิดผ้าไหมแพรวาเราก็จะเห็น การแต่งกายแบบพื้นบ้านของชาวภูไท ด้วยผ้าซิ่น  เสื้อม่อฮ่อมคอกลมสีกลมท่าและมีผ้าสไบเฉียงเป็นผ้าไหมแพรวาสีแดงสดใสลวดลาย สวยงามพาดบ่า

<<< ข้อมูลเพิ่มเติม >>>

แหล่งอ้างอิง

praewasilk.com (25--).  ศูนย์วิจิตรแพรวาบ้านโพน.  สืบค้นเมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2553 จาก http://www.praewasilk.com/aboutus.phpCopyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th