โนนวัดป่า

โนนวัดป่า ตั้งอยู่ที่ตำบลโนนสังห่างจากจังหวัดหนองบัวลำภูตามทางหลวงหมายเลข 2146 สายหนองหบัวลำภู-อำเภอโนนสัง ประมาณ 20 กิโลเมตร ที่โนนวัดป่าสนี้สันนิษฐานว่าเคยเป็นวัดเก่า ทั้งนี้เนื่องจากขุดพบพระพุทธรูปปางนาคปรกทำด้วยศิลา และมีร่องรอยโบราณ สถานและโบราณวัตถุอยู่รอบบริเวณนั้น ตามหลักฐานทางโบราณคดีสันนิษฐานได้ว่าเป็นโบราณสถานและโบราณวัตถุศิลปะขอมสมัย เรืองอำนาจครับ

ดูเพิ่มเติม     โนนวัดป่า

แหล่งอ้างอิง  หมูหินดอทคอม.(25--).โนนวัดป่า.สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน 2553 จาก http://www.moohin.com/055/055k007.shtml

 ผู้รวบรวมข้อมูล  นายไชยวิชิต  ข้อยุ่นCopyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th