พระธาตุขามแก่น

พระธาตุขามแก่น >> ตั้งอยู่ในวัดเจติยภูมิ ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง เป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดขอนแก่น อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 26 กม.
 
ดูข้อมูลเพิ่งเติมของพระธาตุขามแก่น


เอกสารอ้างอิง
    
แหล่งอ้างอิง
          วิกิพิเดี่ยดอทโออาร์จี . (25--) . พระธาตุขามแก่น . สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน 2553 จาก http://th.wikipedia.org/wiki/พระธาตุขามแก่น
 


Copyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th