วนอุทยานวังสามหมอ

เป็นวังน้ำขนาดใหญ่ที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี มีลำห้วยลำพันชาติไหลผ่าน มีแก่งหิน โขดหิน บรรยากาศเย็นสบายเหมาะแก่การพักผ่อน ที่วังใหญ่สามารถลงเล่นน้ำ ล่องแก่ง พายเรือ และตกปลาได้ เหมาะแก่การพักผ่อน


ดูเพิ่มเติม   อุทยานวังสามหมอ

แหล่งอ้างอิง  อุดรธานีดอทคอม.(25--).วนอุทยานวังสามหมอ.สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน 2553 จาก http://www.udonthani.com/wangsammor.shtml

ผู้รวบรวมข้อมูล  นายไชยวิชิต  ข้อยุ่นCopyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th