"เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู"

เลย เมืองแห่งขุนเขาอากาศหนาวเย็น มีหมอก ปกคลุมอยู่เสมอ

แหล่งท่องเที่ยว

แก่งคุดคู้

เป็นหินขนาดใหญ่ขวางอยู่กลาง ลำน้ำโขง ช่วงโค้งของลำน้ำ มีกระแสน้ำเชี่ยวผ่านแก่ง เวลาที่เหมาะสมในการมาเที่ยว คือ กุมภาพันธ์- พฤษภาคม

นักท่องเที่ยวสามารถ เช่าเรือชมริมฝั่งโขง

แก่งคุดคู้

ข้อมูลเพิ่มเติม

แก่งคุดคู้     

แก่งคุดคู้   

แหล่งอ้างอิง

ไทย-ทัวร์ ดอทคอม.(25--).  แก่งคุดคู้ อ.เชียงคาน จ.เลย .  สืบค้นเมื่อ 26 เม.ย. 2553 จาก

 http://www.thai-tour.com/thai-tour/Northeast/loei/data/place/pic_kudku.htm

เทเวลฟอทูเดย์ดอทคอม.(25--).  แก่งคุดคู้.  สืบค้นเมื่อ 26 เม.ย. 2553 จาก http://www.travelfortoday.com/scoopkeangkudkoo.htm  

 Copyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th