บ้านนาจอก (บ้านลุงโฮ หรื บ้านท่านโฮจิมินห์)

บ้านนาจอก (บ้านลุงโฮ หรื บ้านท่านโฮจิมินห์) อยู่ถนนเลี่ยงเมืองทางด้านซ้ายมือ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่อดีตประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนายโฮจิ มินห์ได้เคยเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อกอบกู้เอกราชของประเทศเวียดนาม ระหว่างปี พ.ศ. 2467 - 2474

หมู่บ้านนาจอกได้รับการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านมิตรภาพไทย -เวียดนาม มีการจัดนิทรรศการการแสดงประวัติการทำงานและการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ของท่านโฮจิมินห์ หมู่บ้านนี้จะปลูกต้นไม้รอบบ้านอย่างร่มรื่น เช่น ต้นหมาก พลู กล้วย และชา นอกจากนี้บริเวณริมถนนยังมีร้านก๋วยเตี๋ยวและอาหารเวียดนามขายอีกด้วย

 

<<<<ข้อมูลเพิ่มเติม>>>>

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
ฮอลิเดย์ไทยดอทคอม.  (25--). บ้านนาจอก (บ้านลุงโฮ หรื บ้านท่านโฮจิมินห์). สืบค้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 จาก http://www.holidaythai.com/nakhon_phanom_attractions_detail_1864.htmCopyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th