เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน อยู่ใน อ.นาเชือก อยู่ห่างจากตัวเมือง 53 กม. เป็นป่าธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ 
ที่สำคัญที่เป็นที่ค้นพบปูทูลกระหม่อม (ปูแป้ง) ปูน้ำจืดที่มีความสวยงามและหาชมได้ที่ป่าดูนลำพันแห่งเดียวเท่านั้น
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ตั้งอยู่ใกล้ๆกับพระธาตุนาดูนมีสถานที่ที่น่าสนใจหลายแห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์บ้านอีสาน
วนสมุนไพร อุทยานลานไผ่ พิพิธภัณฑ์เกวียนอีสาน และหอพรรณไม้อีสาน

ปูแป้งปูแป้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม

แหล่งอ้างอิง

สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 9 ดอทคอม.(25--). เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน 2553 จากhttp://www.dnp.go.th/Khonkaen/wildlife/dunlumpan.html  

เฟรชมินิดอทคอม.(25--). เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน 2553 จาก http://flash-mini.com/thailand

ผู้รวบรวมข้อมูล นางสาววรรณี  สิงห์แก้ว (นักศึกษาฝึกงาน)

 

 Copyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th