วนอุทยานโกสัมพี


วนอุทยานโกสัมพี อยู่ที่ อ.โกสุ่มพิสัย ห่างจากตัวเมืองประมาณ 28 กม.
เป็นวนอุทยานที่ติดอยู่กับลำน้ำชี เป็นที่อาศัยของลิงแสมหลายร้อยตัว
นอกจากนี้ยังมีลิงสีทอง ซึ่งเป็นพันธุ์ที่หายาก

วนอุทยานโกสัมพี

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม

แหล่งอ้างอิง

หมูหินดอทคอม.(25--). วนอุทยานโกสัมพี สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน 2553 จาก http://www.moohin.com/046/046m004.shtml

มหาสารคามคลิกคอม.(25--). วนอุทยานโกสัมพี สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน 2553 จาก http://www.sarakhamclick.com/sarakham

ผู้รวบรวมข้อมูล นางสาววรรณี  สิงห์แก้ว (นักศึกษาฝึกงาน)Copyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th