พิพิธภัณฑ์สิรินธร หรือ อุทยานโลกไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว

พิพิธภัณฑ์สิรินธร อุทยานโลกไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว

ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาภูกุ้มข้าว วัดป่าสักกะวัน อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ เป็นแหล่งค้นพบซากโครงกระดูกของไดโนเสาร์ ซึ่งมีอายุกว่า 150 ล้านปี ที่มีความสมบูรณ์ และมากที่สุดในประเทศไทย (มากกว่า 700 ชิ้น) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จมาเปิดเมื่อวันที่ 9  ธันวาคม พ.ศ.2551  เปิด.ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น.

<<<< ข้อมูลเพิ่มเติม >>>>

 

แหล่งอ้างอิง

พิพิธภัณฑ์สิรินธร. (25--) พิพิธภัณฑ์สิรินธร หรือ  อุทยานโลกไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว สืบค้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 จากhttp://www.dmr.go.th/dmr_data/sirindhorn/sirindhorn_main.htmlCopyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th