ดอกลำดวน

ดอกลำดวนเป็นดอกไม้ประจำจังหวัด

ดูเพิ่มเติม

ดอกลำดวน

แหล่งอ้างอิง

พันธุ์ไม้ดอทคอม  (25--). ดอกลำดวน. สืบค้นเมื่อ 23 เม.ย. 2553  จาก  http://www.panmai.com/PvFlower/fl_34.shtmlCopyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th