จากบ้านเกิ้งมาเป็นอำเภอบ้านไผ่ในปัจจุบัน

อำเภอบ้านไผ่  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดขอนแก่น ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 44 กิโลเมตร เดิมชื่อว่า บ้านเกิ้ง อยู่ในเขตการปกครองของเมืองชนบท ต่อมาเมื่อทางราชการประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 บ้านเกิ้งได้รับการยกฐานะเป็นตำบลบ้านเกิ้ง ในปี พ.ศ. 2459  ต่อมาในปี พ.ศ. 2470 ตำบลบ้านเกิ้ง ได้รับการยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอบ้านไผ่ และเปลี่ยนชื่อตำบลบ้านเกิ้งเป็นตำบลบ้านไผ่  เชื่อกันว่าบริเวณที่ตั้งตำบลบ้านไผ่ ชาวบ้านนิยมปลูกต้นไผ่ และต้นไผ่ขึ้นได้ดีในลำห้วยจิกที่อยู่ในบริเวณนั้น

ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2482 กิ่งอำเภอบ้านไผ่ ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอบ้านไผ่ และแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ตำบล คือ ตำบลบ้านไผ่ ตำบลบ้านเป้า (บ้านแฮด) ตำบลแคนเหนือ และตำบลเปือยน้อย

ปัจจุบันอำเภอบ้านไผ่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 ตำบล 11 องค์การบริหารส่วนตำบล 113 หมู่บ้าน และ 26 ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง มีเนื้อที่ 480 ตารางกิโลเมตร

คำขวัญ :

    นามเมืองบ้านไผ่ พระเจ้าใหญ่ผือบัง จิตรกรรมฝาผนังล้ำค่า แก่งละว้าแหล่งอุดม เยี่ยมชมรอยพระพุทธบาทหินลาด ศูนย์วิทยาศาสตร์ ม.ราม... 

สถานที่ท่องเที่ยว  ได้แก่ วัดพระเจ้าใหญ่ผือบัง

งานประเพณีที่สำคัญ ได้แก่ งานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ถือเป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาช้านานของชาวไทยอีสาน เพื่อสรรเสริญและขอบคุณแม่โพสพ ด้วยความเชื่อว่า หากทำบุญให้แม่โพสพจะก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของนา ความอยู่เย็นเป็นสุข และความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ

สินค้าสำคัญและขึ้นชื่อ คือ ผลิตภัณฑ์จากสุกร ได้แก่ หมูยอ หมูหยอง หมูแผ่น กุนเชียง รสชาติอร่อย สามารถซื้อเป็นของฝากได้

ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งคือ กระติบข้าว จากตำบลบ้านลาน ซึ่งผลิตจากต้นกก คุณภาพดี สานด้วยความประณีตสวยงาม

ดูเพิ่มเติม :  แผนที่อำเภอบ้านไผ่ จากแหล่งข้อมูล   คนบ้านไผ่.คอม   http://khonbanphai.com/ข้อมูลบ้านไผ่/แผนที่อำเภอบ้านไผ่.html

แหล่งอ้างอิง :

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น.  (255).  ประวัติอำเภอบ้านไผ่.  สืบค้นเมื่อ 4 ก.พ. 2553 จาก   http://www.kk.ru.ac.th/history_banphai.htm

คนบ้านไผ่.คอม.  (255-).  แผนที่อำเภอบ้านไผ่.  สืบค้นเมื่อ 4 ก.พ. 2553 จาก  http://khonbanphai.com/ข้อมูลบ้านไผ่/แผนที่อำเภอบ้านไผ่.html

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี.  (2553).  อำเภอบ้านไผ่.  สืบค้นเมื่อ 4 ก.พ. 2553 จาก  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9C%E0%B9%88

 Copyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th