มุมอีสานสนเทศ
ค้นหา:     ค้นหาขั้นสูง
เลือกดูตามหมวดหมู่:
English Version

เรือนไทยสู่ความเป็นไทย เนื้อหาบทความ

เรือนไทยสู่ความเป็นไทย

แสดงผล: 103
ลงคะแนน: 0
วันที่สร้าง: 22 Feb, 2012
ผู้สร้าง : นายิกา N.
วันที่ปรับปรุง : 22 Feb, 2012
ผู้แก้ไขปรับปรุง : นายิกา N.

จันทนีย์ วงศ์คำ.  (2543).  เรือนไทยสู่ความเป็นไทย.  อีสาน-สถาปัตย์.  11 (1), 26-30.

บทความฉบับเต็ม      

ที่มา ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นลิขสิทธิ์ © 2012 สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าในรูปแบบใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : somphot@kku.ac.th ผู้พัฒนาโปรแกรม
หมวดหมู่อื่น ๆ
document สิม
document คุณค่าของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นสิมพื้นบ้าน
document สิม (โบสถ์)
document การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยป้อนฟางในเครื่องอัดฟางชนิดกึ่งอัตโนมัติ
document จาก "ธาตุ" ถึง "ธรรมมาสน์"
document วิกฤตสถาปัตย์พื้นถิ่นอีสาน
document สิมอีสาน
document หอแจกในภาคอีสาน : อาคารสาธารณะเอกลักษณ์อีสาน
document หอไตรอีสานภูมิวิญญาณแห่งสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
document เถียงนาอีสาน : กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อุดรธานี ยโสธร กาฬสินธุ์และสกลนคร
document ประเพณี คติความเชื่อมีอิทธิพลต่องานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน
document สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นสัญจร : ตอนเถียงนา
document เรือนพื้นถิ่นไทลื้อ บ้านเจียงไต เมืองเชียงรุ้ง แคว้นสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
document คติความเชื่อและระบบสังคมกับการปลูกสร้างเรือนพื้นบ้านและชุมชนผู้ไท
document แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยเพื่อการสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่น
document เซนและสวนภูมิทัศน์RSS