มุมอีสานสนเทศ
ค้นหา:     ค้นหาขั้นสูง
เลือกดูตามหมวดหมู่:
English Version

คาถา ต้นฉบับวัดศรีเวียงชัย บ้านดอนเวียงจันทน์ ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เนื้อหาบทความ

คาถา ต้นฉบับวัดศรีเวียงชัย บ้านดอนเวียงจันทน์ ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

แสดงผล: 569
ลงคะแนน: 0
วันที่สร้าง: 18 Jul, 2010
ผู้สร้าง : นายิกา N.
วันที่ปรับปรุง : 27 Jan, 2011
ผู้แก้ไขปรับปรุง : นายิกา N.

ใบลานเรื่องคาถา ต้นฉบับวัดศรีเวียงชัย บ้านดอนเวียงจันทน์ ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม      ปริวรรตโดย ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ ความว่า

นำเสนอคาถา อาคมของคนสมัยโบราณ มีคาถาต่าง ๆ ดังนี้ 

คาถาสะเดาะ  ใช้เสดาะเหล็ก ทอง โซ่พันธนาการ รกที่ค้างในท้องมารดา ก้างปลาติดคอ ค่าครูมีขัน ๕ ขัน ๘ เงิน ๑ ตำลึง เทียนเล่มบาท ๒ คู่ ดอกไม้สีขาวจำนวนหนึ่งขาว 

คาถาเสือเผือก และคาถาพระยาเสือโคร่ง  สวดมนต์แล้วสวดคาถาใส่น้ำล้างหน้า ทำให้มีเดชานุภาพ

อาราธนาคาถา  เป็นคาถาที่ต้องอาราธนาก่อนจะสวดคาถาอื่น เพื่อให้คาถามีความศักดิ์สิทธิ์

คาถามหาเสน่ห์  บริกรรมให้คนรักเสน่หา ค่าครูขัน ๕ เงิน ๑ บาท

คาถาเป่าพก   เป็นคาถาที่ใช้สวดเป่าส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่เกิดโรคหรือที่บวมช้ำ

คาถาเห่าคำ และคาถานางธรณี  บริกรรมเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต

คาถาตอเพียงดิน   ปรารถนาสิ่งใดได้ดังใจชอบ เดือนแรมอย่าได้ทำพิธี เครืองประกอบมี เศวตฉัตร ๙ ชั้น เทียน ๙ เล่ม บูชาไว้กับเสวตฉัตร ดอกไม้ขาว ๙ ดอก บูชาทุกวันตั้งแต่ขึ้น ๑ ค่ำจนถึงวันเพ็ญ ๑๕ ค่ำ ให้สวด ๙ คาบ

คาถามหาสูบ  สวดเพื่อสูบเงิน สูบทองให้มาอยู่กับตัวเรา สูบจากพ่อค้า มหาเศรษฐี เจ้าพระยาเมืองต่าง ๆ ทั้งให้ช่วยเหลือการงานที่ตนทำ ใช้บำเพ็ญภาวนา เมื่อครบรอบอายุให้แต่งขัน ๕ จำนวน ๒๘ อัน หรือเดินทางไปบ้านเมืองไกลให้แต่งขัน ๘ เทียนเล่มบาท ๑ คู่

คาถาเมฆเทวบุตร  ใช้สวดเพื่อให้เกิดชัยชนะ เมื่อจะสวดให้แต่งเครื่องบูชา ผ้าขาว ๔ คู่ เทียน ๔ คู่ เสื่อสาดอาสนะ อาบน้ำดำหัว แล้วจึงสวดคาถา จะมีเดชะปรากฎดังเมฆเทวบุตร

คาถาสวดเพื่อให้มียศศักดิ์และบริวาร   ก้มหน้าสวดตอนเช้า ๘ คาบ หันหน้าไปทางทิศเหนือ ทำให้คนและเทวดารัก สวดในตอนเที่ยง ๗ คาบ จะไม่มีอันตรายและโรคภัย  สวดยามเย็น ๙ คาบ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก จะชนะข้าศึกศัตรู

คาถาน้ำออกบ่อ   ใช้สวดเพื่อปัดเป่าภัยอันตราย บริกรรมใส่น้ำให้เด็กน้อยอาบ บริกรรมใส่น้ำใส่พันธุ์ข้าวจะทำให้ข้าวปลูกงอกงามดี

คาถาลูกแก้วมณีโชติ  ใช้บริกรรมเพื่อให้ทุกอย่างหลงลืม เช่น ทำให้น้ำลืมไหล ไฟลืมติด ให้สวดภาวนาทุกค่ำเช้า คนมั่งมีตระกูลใหญ่ ถือค่าครูพันทอง ค่าครูมี เทียนเล่มบาท ๒ คู่ เทียนน้อย ๒๘ เล่ม คนตระกูลต่ำต้อย ค่าครูบาทหมื่นแสนเงินตั้งทองคำร้อย ถ้าพระยาพันตั้งเงินหมื่นทอง นอนในที่มีโจร ให้ภาวนา ๗ ที คิดถึงพระอาทิตย์จะรบศึก ให้ภาวนา ๗ ทีคิดถึงพระเกตุ  ถ้าจะข้ามลำน้ำที่น่ากลัว ให้ภาวนา ๓ ทีระลึกถึงสุหิเต ๓ หน ถ้านอนที่มีเสือ ให้ภาวนา ๕ ทีคิดถึงพระพุทธะรา ถ้าหิวข้าว สวดคาถา ๘ ทีจะมีข้าวกิน

คาถาบังตน  ใช้กำบังตนทำให้ศัตรูมองไม่เห็น สวดมนต์ ๗ คาบ อุบาทว์ก็หาย ไข้ป่วยก็หาย เวลาออกศึก เสกส้มป่อยสระหัว ๗ คาบ เสกใส่ผ้า ๓ คาบ นุ่งผ้าแล้วจึงเสกน้ำมันงาทาหัวตนตัวให้ทั่ว แล้วออกศึกคนหมื่นแสนมองไม่เห็น

คาถาคาถาอุ  เจริญทุกวัน

คาถาสารพัด  เป็นคาถาใช้เรียกหาสัตว์ สิ่งของที่หายไปให้กลับคืน และทำให้คนรัก

คาถาบัง   สวดคาถานี้แล้วถือไปมากลางคืนคนมองไม่เห็น เขาทำก็ไม่ถอง เขาลองก็ไม่ถูก ค่าคาถามีร้อยทองคำสูงแลให้เอาแค่ ๑ 

คาถากันก็ดีผีเข้าคง ใช้มนตร์น้ำมันทาได้ผลทุกประการ ดังนี้ ทา ๘ ทีพระยารัก ๖ ทีเจ้านายเรียกหา ๘ ทีมีข้าวของ ๑๘ ทีชาวเมืองรัก ๕ ทีปราบหน้าไม้ปืนไฟ ๑๙ ทีบังคนไม่ห้เห็นเรา ใช้ผ้าขาวคาดหัวเรา  ๑๕ ทีมนตร์เสดาะลิ้น  ๖ ทีปราบบ้า  ๖ ทีเป่างูกัด  ๑๗ ทีเป่าพร้าขวานบาดตน

คาถาอินทร์   บริกรรมคาถาเพื่อให้พระอินทร์ลงใส่แขน

คาถาสูบมนตร์  สูบอิทธิฤทธิ์ปราฏิหารย์จากคนอื่นมาสู่ตน รวมถึงสูบปัญญามาให้ตนมีปัญญามาก ค่าครู มีขัน ๕ ขันพร้อมเทียนเล่มบาท สองคู่ ขัน ๘ พร้อมเทียนเล่มบาทสองคู่ รวมเป็นสี่คู่ซวย ๒ เงินเหรียญบาท ๘ เหรียญ

คาถาอ้อพูดคล่อง (อ้อพระยา)  ใช้คาถานี้เพื่อให้เกิดปัญญา ดดยมีพระยาอ้อที่ให้คุณต่าง ๆ  เช่น สามสิบพระยาอ้อให้ลงมาช่วยให้ตนเองมีปัญญาในการพูด ให้คนอื่นพ่ายปัญญาเรา เป็นต้น  ค่าครูเรียนคาถานี้ มีเงินบาท ๑ ๒ ซวยเหล้าก้อง ไข่ ๑ ฟอง เทียนเล่มบาทคู่หนึ่ง เทียนน้อย ๔ คู่

 อ่านเพิ่มเติม : ภูมิปัญญาอีสานจากใบลาน, หน้า ๑๑๗-๑๓๑.

เอกสารอ้างอิง

ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์.  (๒๕๕๑).  ภูมิปัญญาอีสานจากใบลาน.  มหาสารคาม: โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

 ลิขสิทธิ์ © 2012 สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าในรูปแบบใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : somphot@kku.ac.th ผู้พัฒนาโปรแกรม
หมวดหมู่อื่น ๆ
document รายงานการวิจัยเรื่องการสร้างโฮโลแกรมของตัวพยัญชนะไทยและตัวเลขไทยด้วยคอมพิวเตอร์
document หนังสือก้อม
document ขูลู-นางอั้ว : เมื่อผีแพ้พุทธ
document ธรรมดาสอนโลก ฉบับวัดมงคลเทพประสิทธิ์ บ้านโนนสัง ตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
document ปู่สอนหลาน ฉบับวัดสระทอง บ้านทัน ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
document สอนหญิง สอนชาย ฉบับวัดสระทอง บ้านทัน ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
document ธรรมดาสอนโลก ฉบับวัดสระทอง บ้านทัน ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
document วรรณกรรมอีสาน
document คำลงท้ายในภาษาถิ่นจังหวัดขอนแก่น
document รายงานการวิจัยเรื่องคำลงท้ายในภาษาถิ่นจังหวัดขอนแก่น
document รายงานการวิจัยเรื่องภูมิศาสตร์คำศัพท์จังหวัดเลย
document รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาสถานภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบคิดผ่านงานวรรณกรรมลุ่ มน้ำโขง
document รายงานการวิจัยเรื่องปริศนาคำทายอีสาน
document รายงานการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์เรื่องจริยศาสตร์ในวรรณคดีนิทานอีสาน
document การเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ในกลอนลำเรื่องร่วมสมัย (พ.ศ.2537-2543)
document ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมลาว
document สินไซ : ในบริบทวัฒนธรรมสาธารณะของเทศบาลนครขอนแก่น
document นกจอกน้อย
document พญาคำกอง
document รายงานการวิจัยเรื่องการตีความผญาอีสานเชิงปรัชญา
document รายงานการวิจัยเรื่องคติชาวบ้านในวรรณกรรมของนักเขียนไทยในช่วง พ.ศ. 2325-2536RSS