มุมอีสานสนเทศ
ค้นหา:     ค้นหาขั้นสูง
เลือกดูตามหมวดหมู่:
English Version

ศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสาน (หมอลำ) เนื้อหาบทความ

ศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสาน (หมอลำ)

แสดงผล: 435
ลงคะแนน: 0
วันที่สร้าง: 04 Jul, 2010
ผู้สร้าง : นายิกา N.
วันที่ปรับปรุง : 30 Sep, 2010
ผู้แก้ไขปรับปรุง : นายิกา N.

การแสดงหมอลำมีหลายลักษณะ แบ่งประเภทตามลักษณะการแสดงได้หลายแนวคิด แต่ถ้าแบ่งตามจุดมุ่งหมายของการแสดง (function) จะได้ 2 ประเภท คือ ประเภทที่ใช้ประกอบพิธีกรรม และประเภทที่ใช้เป็นมหรสพ อ่านรายละเอียด

หมอลำ

แหล่งอ้างอิง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น.  (2553).  ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน.  ค้นข้อมูลวันที่ 4 ก.ค. 2553 จาก  http://www.tat.or.th/khonkaen/travellocal.asp?prov_id=40&id=56&dept_id=16ลิขสิทธิ์ © 2012 สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าในรูปแบบใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : somphot@kku.ac.th ผู้พัฒนาโปรแกรม
หมวดหมู่อื่น ๆ
document จิตรกรรมและประติมากรรมวัดสระบัวแก้ว
document อัตชีวประวัติและผลงานหมอลำราตรีศรีวิไล
document ฝาผนังเล่าเรื่อง : มิติหนึ่งของภูมิปัญญาไทย
document ภาพสะท้อนจากเพลงกล่อมเด็กอีสาน
document ภูมิปัญญาด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (ลำกลอน)
document การพัฒนาฐานข้อมูลผลงานศิลปะที่จัดแสดงในหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
document เคน ดาเหลา ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หมอลำ)
document ประติมากรรมกับการสร้างสรรค์
document รายงานการวิจัยการศึกษาผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยที่สะท้อนวัฒนธรรมอีสาน
document รายงานการวิจัยประติมากรรมตกแต่งพุทธสถานตามริมฝั่งแม่น้ำโขง
document วงการศิลปะในภาคอีสาน
document รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาศิลปะพื้นถิ่นอิสานเพื่อประยุกต์ใช้ในงานจิตรกรรมร่ว มสมัยจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม
document สถาบันการศึกษากับศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน
document รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาศิลปะพื้นถิ่นอิสานเพื่อประยุกต์ใช้ในงานจิตรกรรมร่ว มสมัยจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม
document หนังประโมทัยของอีสาน
document สถาบันการศึกษากับศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน
document สมบัติ สิมหล้า: ศิลปินดีเด่นด้านการเป่าแคนRSS