มุมอีสานสนเทศ
ค้นหา:     ค้นหาขั้นสูง
เลือกดูตามหมวดหมู่:
English Version

ประวัติตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ เนื้อหาบทความ

ประวัติตำบลเขื่อนอุบลรัตน์

แสดงผล: 322
ลงคะแนน: 0
วันที่สร้าง: 29 Jun, 2010
ผู้สร้าง :
วันที่ปรับปรุง : 30 Jun, 2010
ผู้แก้ไขปรับปรุง :ข้อมูลปัจจุบันอำเภออุบลรัตน์


สภาพทั่วไปลักษณะที่ตั้งลักษณะที่ตั้งตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภออุบลรัตน์ แบ่งเป็นเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น 2 เขต
คือส่วนหนึ่งเป็นเทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์และส่วนหนึ่งได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 เป็นหนึ่งใน 6 ตำบลของอำเภออุบลรัตน์มีที่ทำการเทศบาลตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งอยู่ที่ ถนนสุขาภิบาล5 อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ห่างจากที่ว่าการอำเภอ ประมาณ 1 กิโลเมตรเนื้อที่ เนื้อที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ มีเนื้อที่ประมาณ 87.60 ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ 60,000 ไร่


อาณาเขตติดต่อ  ทิศเหนือติดต่อกับตำบลบ้านดง(มีลำน้ำพองเป็นเส้นแบ่งเขต)
ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอหนองเรือ      ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลทุ่งโป่งและตำบลโคกสูง
ทิศตะวันตกติดต่อกับอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์


ประชากร องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ มีประชากร ประมาณ  3,348  คน
แยกเป็นชาย  1,669  คน หญิง 1,679  คน จำนวนครัวเรือน  747  ครัวเรือน
ประชากรมีความหนาแน่น  เฉลี่ย  35.37 คน/ตารางกิโลเมตร


สภาพภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับกับที่ดอน พื้นที่ไม่สม่ำเสมอ
และติดกับภูเขายาวแนวตลอด(ภูเก้า ภูพานคำ) แหล่งน้ำมีเพียงพอแก่การอุปโภคบริโภคตลอดปี
เนื่องจาดด้านทิศตะวันตกติดกับอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณกว่า 400 ตารางกิโลเมตร


การปกครอง
              การปกครองแบ่งออกเป็น 10 หมู่บ้าน
              1.) บ้านบ่อนกเขา  หมู่ที่ 1                  2.)  บ้านพระบาท            หมู่ที่  2
               3.) บ้านท่าเรือ        หมู่ที่ 3                 4.)  บ้านเขื่อนอุบลรัตน์   หมู่ที่  4
                 5.) บ้านโคกน้ำเกลี้ยง  หมู่ที่ 5           6.)  บ้านโนนจิก              หมู่ที่  6    
              7.) บ้านภูคำเบ้า    หมู่ที่ 7                   8.)  บ้านโนนสวรรค์       หมู่ที่ 8  
              9.) บ้านแก่งศิลา   หมู่ที่ 9                 10.) บ้านภูเขาวง             หมู่ที่ 10


ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
             1.)  เขื่อนอุบลรัตน์                      2.)  วัดพระบาทภูพานคำ
                            3.)  สะพานหินธรรมชาติ             4.)  อุทยานแห่งชาติน้ำพอง-ภูเม็ง
     5.)  หาดจอมทอง  หินลอยน้ำ     6.)   หาดบางแสน 2


ลิขสิทธิ์ © 2012 สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าในรูปแบบใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : somphot@kku.ac.th ผู้พัฒนาโปรแกรม
หมวดหมู่อื่น ๆ
document เขื่อนอุบลรัตน์
document บางแสน 2 ขอนแก่น
document ศูนย์ค้ำคูณ
document บริการนวดแผนโบราณและบริการอบสมุนไพรที่ศูนย์ค้ำคูณ
document เขื่่อนอุบลรัตน์
document อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
document การทำลูกประคบสมุนไพร
document เขื่อนอุบลรัตน์
document วัดพระบาทภูพานคำ
document สะพานหินธรรมชาติ อำเภออุบลรัตน์
document อุทยานแห่งชาติน้ำพอง-ภูเม็ง อำเภออุบลรัตน์
document หาดจอมทอง หินลอยน้ำ อำเภออุบลรัตน์
document หาดบางแสน 2
document ประวัติอำเภอเขื่อนอุบลรัตน์
document ประเพณีตักบาตรเทโวRSS