มุมอีสานสนเทศ
ค้นหา:     ค้นหาขั้นสูง
เลือกดูตามหมวดหมู่:
English Version

สิม (โบสถ์) เนื้อหาบทความ

สิม (โบสถ์)

แสดงผล: 286
ลงคะแนน: 0
วันที่สร้าง: 08 Jun, 2010
ผู้สร้าง : นายิกา N.
วันที่ปรับปรุง : 21 Dec, 2010
ผู้แก้ไขปรับปรุง : นายิกา N.

สิม (โบสถ์).  (254-). / รวบรวมโดย ปรเมษฐ์ คีรีเมฆ.  ขอนแก่น: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

อัลบั้มภาพลิขสิทธิ์ © 2012 สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าในรูปแบบใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : somphot@kku.ac.th ผู้พัฒนาโปรแกรม
หมวดหมู่อื่น ๆ
document สิม
document คุณค่าของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นสิมพื้นบ้าน
document การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยป้อนฟางในเครื่องอัดฟางชนิดกึ่งอัตโนมัติ
document จาก "ธาตุ" ถึง "ธรรมมาสน์"
document วิกฤตสถาปัตย์พื้นถิ่นอีสาน
document สิมอีสาน
document หอแจกในภาคอีสาน : อาคารสาธารณะเอกลักษณ์อีสาน
document หอไตรอีสานภูมิวิญญาณแห่งสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
document เถียงนาอีสาน : กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อุดรธานี ยโสธร กาฬสินธุ์และสกลนคร
document ประเพณี คติความเชื่อมีอิทธิพลต่องานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน
document สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นสัญจร : ตอนเถียงนา
document เรือนพื้นถิ่นไทลื้อ บ้านเจียงไต เมืองเชียงรุ้ง แคว้นสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
document คติความเชื่อและระบบสังคมกับการปลูกสร้างเรือนพื้นบ้านและชุมชนผู้ไท
document แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยเพื่อการสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่น
document เรือนไทยสู่ความเป็นไทย
document เซนและสวนภูมิทัศน์RSS