มุมอีสานสนเทศ
ค้นหา:     ค้นหาขั้นสูง
เลือกดูตามหมวดหมู่:
English Version

รายงานวิจัยเรื่องศิลปะกับการพัฒนาอาชีพของชุมชนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเลย เนื้อหาบทความ

รายงานวิจัยเรื่องศิลปะกับการพัฒนาอาชีพของชุมชนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเลย

แสดงผล: 174
ลงคะแนน: 0
วันที่สร้าง: 25 Nov, 2010
ผู้สร้าง : นายิกา N.
วันที่ปรับปรุง : 25 Nov, 2010
ผู้แก้ไขปรับปรุง : นายิกา N.

จุลดิษฐ อุปฮาต.  (2545).  รายงานวิจัยเรื่องศิลปะกับการพัฒนาอาชีพของชุมชนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเลย.  ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บทคัดย่อ   

ที่มา ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นลิขสิทธิ์ © 2012 สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าในรูปแบบใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : somphot@kku.ac.th ผู้พัฒนาโปรแกรม
หมวดหมู่อื่น ๆ
document รายงานการวิจัยการศึกษาผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยที่สะท้อนวัฒนธรรมอีสาน
document รายงานการวิจัยประติมากรรมตกแต่งพุทธสถานตามริมฝั่งแม่น้ำโขง
document รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาศิลปะพื้นถิ่นอิสานเพื่อประยุกต์ใช้ในงานจิตรกรรมร่ว มสมัยจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม
document รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาศิลปะพื้นถิ่นอิสานเพื่อประยุกต์ใช้ในงานจิตรกรรมร่ว มสมัยจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคามRSS