มุมอีสานสนเทศ
ค้นหา:     ค้นหาขั้นสูง
เลือกดูตามหมวดหมู่:
English Version

แสดง: 1-16 จาก 16  
บทความ
 
document วิกฤตสถาปัตย์พื้นถิ่นอีสาน
วิโรฒ ศรีสุโร.  (2539).  วิกฤตสถาปัตย์พื้นถิ่นอีสาน.  วารสารศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  4, 1...
ไม่ลงคะแนน 20 Sep, 2011 แสดงผล: 279
document การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้กรณีหอแจกวัดห้วยนารี อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
ธาดา สุทธิธรรม.  (2543).  การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้กรณีหอแจกวัดห้วยนารี อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด.  อีสาน-สถาปัตย์. ...
ไม่ลงคะแนน 27 Oct, 2010 แสดงผล: 281
document การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของอาคารพักอาศัยและปัจจัยทางสังคมที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษา บ้านเขวา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
นพดล ตั้งสกุล.  (2545).  การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของอาคารพักอาศัยและปัจจัยทางสังคมที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษา บ้านเขวา อ.มัญจาคีรี...
ไม่ลงคะแนน 21 Dec, 2010 แสดงผล: 167
document การอนุรักษ์สิม (โบสถ์) รุ่นเก่าที่สุดในภาคอีสาน วัดกลางโคกค้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
ธาดา สุทธิธรรม.  (2541).  การอนุรักษ์สิม (โบสถ์) รุ่นเก่าที่สุดในภาคอีสาน วัดกลางโคกค้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์. ...
ไม่ลงคะแนน 21 Dec, 2010 แสดงผล: 311
document สิม (โบสถ์) เก่า วัดสุวรรณาวาส อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ธาดา สุทธิธรรม.  (2542).  สิม (โบสถ์) เก่า วัดสุวรรณาวาส อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม.  อีสาน-สถาปัตย์.  10, ...
ไม่ลงคะแนน 21 Dec, 2010 แสดงผล: 333
document อิฐปราสาทเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
วิโรฒ ศรีสุโร.   (2541).  อิฐปราสาทเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น.  อีสาน-สถาปัตย์.  9, 2 (2541), 2-12. ...
ไม่ลงคะแนน 20 Sep, 2011 แสดงผล: 203
document ประเพณี คติความเชื่อมีอิทธิพลต่องานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน
สุวิทย์ จิระมณี.  (2546).  ประเพณี คติความเชื่อมีอิทธิพลต่องานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน.  อีสาน-สถาปัตย์. ฉบับพิเศษ (2546), 69-76. ...
ไม่ลงคะแนน 21 Dec, 2010 แสดงผล: 258
document คุณค่าของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นสิมพื้นบ้าน
สิราภรณ์ สีหนันทวงศ์.  (2543).  คุณค่าของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นสิมพื้นบ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  อีสาน-สถาปัตย์.  11 (1),...
ไม่ลงคะแนน 21 Dec, 2010 แสดงผล: 431
document จาก "ธาตุ" ถึง "ธรรมมาสน์"
วิโรฒ ศรีสุโร.  (2541).  จาก "ธาตุ" ถึง "ธรรมมาสน์".  อีสาน-สถาปัตย์. ฉบับที่ 1 (2541), 1-4.    ...
ไม่ลงคะแนน 21 Dec, 2010 แสดงผล: 236
document สิมอีสาน
วิโรฒ ศรีสุโร.  (2541).  สิมอีสาน.  วารสารวิจัย มข.  3, 1 (ม.ค.-มิ.ย.), 92-95.    ที่มา...
ไม่ลงคะแนน 21 Dec, 2010 แสดงผล: 277
document หอไตรอีสานภูมิวิญญาณแห่งสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
วิโรฒ ศรีสุโร.  (2539).  หอไตรอีสานภูมิวิญญาณแห่งสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น.  อีสาน-สถาปัตย์.  3, 6 (2539), 39-50.    ...
ไม่ลงคะแนน 21 Dec, 2010 แสดงผล: 260
document สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นสัญจร : ตอนเถียงนา
สักการ ราษีสุทธิ์.   (2539).  สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นสัญจร : ตอนเถียงนา.  อีสาน-สถาปัตย์  3, 6 (2539), 15-18. ...
ไม่ลงคะแนน 21 Dec, 2010 แสดงผล: 218
document เรือนพื้นถิ่นไทลื้อ บ้านเจียงไต เมืองเชียงรุ้ง แคว้นสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
นพดล ตั้งสกุล.  (2548).  เรือนพื้นถิ่นไทลื้อ บ้านเจียงไต เมืองเชียงรุ้ง แคว้นสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน. ...
ไม่ลงคะแนน 21 Dec, 2010 แสดงผล: 270
document แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยเพื่อการสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่น
นพดล ตั้งสกุล.  (2546).  แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยเพื่อการสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่น.  วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์...
ไม่ลงคะแนน 21 Dec, 2010 แสดงผล: 310
document เรือนไทยสู่ความเป็นไทย
จันทนีย์ วงศ์คำ.  (2543).  เรือนไทยสู่ความเป็นไทย.  อีสาน-สถาปัตย์.  11 (1), 26-30.        ...
ไม่ลงคะแนน 22 Feb, 2012 แสดงผล: 102
document เซนและสวนภูมิทัศน์
ทรงยศ วีระทวีมาศ.  (2545).  เซนและสวนภูมิทัศน์.  วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.   1 (1),...
ไม่ลงคะแนน 24 Feb, 2012 แสดงผล: 94RSS