มุมอีสานสนเทศ
ค้นหา:     ค้นหาขั้นสูง
เลือกดูตามหมวดหมู่:
English Version

หมวดหมู่ย่อย
 
folder ผลงานวิชาการ ม.ข.
ผลงานวิชาการ ม.ข.


แสดง: 21-40 จาก 269    ««  »»
บทความ
 
document หาดจอมทอง หินลอยน้ำ อำเภออุบลรัตน์
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 247
document อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม มีเนื้อที่ครอบคลุมท้อง ที่อำเภอโขงเจียม อำเภอศรีเมืองใหม่ และอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วยสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 805
document รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพในการนำเที่ยวของชุมชนโดยรอบ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่โคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์, ไกรเลิศ ทวีกุล, โฆสิต แจ้งสกุล.  (2549).  รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพในการนำเที่ยวของชุมชนโดยรอบ...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 232
document หาดบางแสน 2
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 604
document ประวัติอำเภอเขื่อนอุบลรัตน์
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 220
document พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี  ตั้งอยู่ที่ถนนเขื่อนธานีตัดกับถนนอุปราช อ.เมือง  เดิมเป็นศาลากลางจังหวัด สร้างเมื่อ พ.ศ. 2461...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 212
document อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
 อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน >> อ.ภูผาม่าน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง อาทิ ถ้ำค้างคาว ถ้ำภูตาหลอ...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 197
document ปราสาทเปือยน้อย
 ปราสาทเปือยน้อย >> เป็นปราสาทขอมขนาดใหญ่ที่สุดในภาคอีสานตอนบน อยู่ที่ อ.เปือยน้อย ห่างจากตัวเมืองประมาณ 79...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 198
document ศาลาใหมไทย
 ศาลาใหมไทย >> ตั้งอยู่ภายในวิทยาลัยการอาชิ พขอนแก่น อ.ชนบท มีการจัดแสดงผ้าใหมมัดหมี่ที่แพงที่สุดในโลก การจัดแสดงลายผ้าโบราณ...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 198
document โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น
 โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น >> คือหอเก็บสมบัติที่เก็บรวบรวมเรื่องราวอันเป็นที่มาของเมืองขอนแก่นเป็น พิพิธภัณฑ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิต...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 221
document วัดทุ่งศรีเมือง
วัดทุ่งศรีเมือง ตั้งอยู่บริเวณถนนหลวง ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ทางทิศตะวันออกของทุ่งศรีเมือง เมื่อเนื้อที่ 19 ไร่ 2...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 285
document หมู่บ้านงูจงอาง
หมู่บ้านงูจงอาง >> อยู่ที่บ้านโคกสง่า อ.น้ำพอง เป็นกิจกรรมการแสดงระหว่างคนกับงูจงอาง อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 49...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 294
document เขื่่อนอุบลรัตน์
เขื่่อนอุบลรัตน์ >> อยู่ที่ อ.อุบลรัตน์ มีแหล่งท่องเที่ยวภายในเขื่อน ได้แก่ สนามกอล์ฟ 18 หลุม สวนไดโนเสาร์ สวนสมุนไพร อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 301
document ศูนย์วิจิตรแพรวาบ้านโพน
              วิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม อลังการบนผืนฟ้า...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 523
document เขื่อนลำปาว
เป็นเขื่อนดิน  สูงจากท้องน้ำ  33  เมตร  สันเขื่อนยาว  7.8  กิโลเมตร  กว้าง  8  เมตร ...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 461
document พระธาตุขามแก่น
พระธาตุขามแก่น >> ตั้งอยู่ในวัดเจติยภูมิ ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง เป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดขอนแก่น อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 26...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 219
document อุทยานแห่งชาติภูเวียง
อุทยานแห่งชาติภูเวียง >> เป็นแหล่งขุดพบซากฟอสซิลไดโนเสาร์แห่งแรกของประเทศไทย อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 85 กม.     ...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 237
document รายงานการวิจัยเรื่องผลการบรรเทาและแก้ปัญหาผู้ยากลำบากของโครงการเมนู 5 กรณีศึกษา : มูลนิธิองค์กรชาวบ้านเพื่อการพัฒนาภาคอีสานขอนแก่นเพื่อการพัฒนา
อภิศักดิ์ ไฝทาคำ และ สุระชัย จึ่มมี.  (2545).  รายงานการวิจัยเรื่องผลการบรรเทาและแก้ปัญหาผู้ยากลำบากของโครงการเมนู 5 กรณีศึกษา :...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 223
document รายงานการศึกษาเรื่องผลของการแก้ปัญหาเร่งด่วนกลุ่มผู้ยากลำบาก : กรณีศึกษาเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอดส์ จังหวัดขอนแก่น
ดุษฎี อายุวัฒน์.  (2545).  รายงานการศึกษาเรื่องผลของการแก้ปัญหาเร่งด่วนกลุ่มผู้ยากลำบาก : กรณีศึกษาเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอดส์...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 212
document พระธาตุยาคู (พระธาตุใหญ่)
ตั้งอยู่กลางทุ่งนาทิศเหนือบ้านเสมา  อำเภอกมลาไสย  ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์  ประมาณ  19  กิโลเมตร ...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 240RSS