มุมอีสานสนเทศ
ค้นหา:     ค้นหาขั้นสูง
เลือกดูตามหมวดหมู่:
English Version

หมวดหมู่ย่อย
 
folder ผลงานวิชาการ ม.ข.
ผลงานวิชาการ ม.ข.


แสดง: 1-20 จาก 48    »»
บทความ
 
document แจ่วอาหารอีสาน (Chaeo)
หมู่บ้าน ดอนดู่ เป็นกลุ่มที่ได้รับรางวัลสุขอนามัยดีเด่น ตำรับหมู่บ้านดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ...
ไม่ลงคะแนน 20 Aug, 2010 แสดงผล: 359
document แจ่วปลาแห้ง Chaeo Pla Haeng
  แจ่วปลาแห้ง   Chaeo Pla...
ไม่ลงคะแนน 20 Aug, 2010 แสดงผล: 244
document ส้มตำถั่วฝักยาว และ แกงอ่อมหมู
ส้มตำถั่วฝักยาว เป็นอาหารประเภทหนึ่งของชาวอีสาน ที่มีรสชาติแซบไม่แพ้ส้มตำมะละกอ ไม่ใช่แค่อร่อยเคี้ยวเพลินอย่างเดียวนะ...
ไม่ลงคะแนน 20 Aug, 2010 แสดงผล: 904
document แจ่วบอง
อาหารอีสานมีหลายตำรับ วันนี้จะขอแนะนำการทำแจ่วบอง     ดูเพิ่มเติม        ...
ไม่ลงคะแนน 20 Aug, 2010 แสดงผล: 364
document พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในชนบทอีสาน ศึกษา ณ หมู่บ้านตำบลโนนคอม กิ่งอำเภอภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
ศรีน้อย มาศเกษม.  (2532).  พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในชนบทอีสาน ศึกษา ณ หมู่บ้านตำบลโนนคอม กิ่งอำเภอภูผาม่าน จ.ขอนแก่น. ...
ไม่ลงคะแนน 15 Dec, 2011 แสดงผล: 887
document รายงานการวิจัยการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการนำระบบประกันคุณภาพพื้นฐาน (GMP) มาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม, กาญจนา นาถะพินธุ, วรรณภา อิชิดะ และจริยา อินทรัศมี. ...
ไม่ลงคะแนน 20 Aug, 2010 แสดงผล: 309
document รายงานการวิจัยเรื่องการหาปริมาณโปรตีนจากผักพื้นเมืองของจังหวัดขอนแก่น
เพ็ญประภา เพชระบูรณิน และ กัลยา เพ็ญสุวรรณ.  (2536).  รายงานการวิจัยเรื่องการหาปริมาณโปรตีนจากผักพื้นเมืองของจังหวัดขอนแก่น. ...
ไม่ลงคะแนน 20 Aug, 2010 แสดงผล: 304
document การพัฒนาการทำอาหารปลาดุกแบบต่าง ๆ สำหรับเกษตรกรรายย่อย
สนอง เทียบศรี, ประภาส โฉลกพันธ์รัตน์, เยาวมาลย์ ค้าเจริญ, พิทักษ์ ศรีประย่า, สมพงษ์ ฉายพุทธ,อรุณีพงศ์ ทุมแสน และ เทียมพร สารพานิช. ...
ไม่ลงคะแนน 20 Aug, 2010 แสดงผล: 375
document สูตรอาหารพื้นบ้านอีสาน
เสน่ห์ของอาหารพื้นบ้านอีสานอยู่ที่วิธีการปรุง และรสชาติที่ออกรสแซบ คือ มีรสเค็ม เผ็ด...
ไม่ลงคะแนน 24 Feb, 2012 แสดงผล: 1982
document การจัดการธุรกิจปลาร้าบองภายใต้โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตร กรหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
จิราวัฒน์ มูลสมบัติ, จรัญ ไทยานนท์ และ เพียรศักดิ์ ภักดี.  (2547). ...
ไม่ลงคะแนน 20 Aug, 2010 แสดงผล: 367
document การจัดการธุรกิจแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลาน ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
สุชีรา สาครสิทธิศักดิ์, อัมพล ห่อนาค, และ เพียรศักดิ์ ภักดี.  (2547).  การจัดการธุรกิจแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรในโครงการหนึ่งตำบล...
ไม่ลงคะแนน 20 Aug, 2010 แสดงผล: 246
document การจัดการธุรกิจในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษาธุรกิจไข่เค็มเสริมไอโอดีนของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองหัววัว ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
นรี สวาสดิ์รัตน์, อัมพล ห่อนาค, และ เพียรศักดิ์ ภักดี.  (2547).  การจัดการธุรกิจในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ :...
ไม่ลงคะแนน 20 Aug, 2010 แสดงผล: 302
document การประยุกต์ใช้ระบบ HACCP ในกระบวนการผลิตน้ำพริกโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา จังหวัดนครราชสีมา
หทัยกานต์ โชติกลาง, ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม, และ กาญจนา นาถะพินทุ.  (2548).  การประยุกต์ใช้ระบบ HACCP ในกระบวนการผลิตน้ำพริกโครงการหนึ่งตำบล...
rating 20 Aug, 2010 แสดงผล: 410
document การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โดยใช้หลักเกณฑ์และกรรมวิธีที่ดีในกา รผลิต
ศิริวรรณ สุรไพฑูรย์, ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม, และ กาญจนา นาถะพินทุ.  (2548). ...
ไม่ลงคะแนน 20 Aug, 2010 แสดงผล: 284
document การศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการนำระบบหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตมาใช้พัฒนาผล ิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม, กาญจนา นาถะพินทุ,วรรณา อิชิดะ และ จริยา อินทรัศมี.  (2548). ...
ไม่ลงคะแนน 20 Aug, 2010 แสดงผล: 228
document รายงานการวิจัยการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการนำระบบประกันคุณภาพพื้นฐาน (GMP) มาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม, กาญจนา นาถะพินทุ, วรรณภา อิชิดะ, และ จริยา อินทรัศมี. ...
ไม่ลงคะแนน 20 Aug, 2010 แสดงผล: 204
document รายงานวิจัยการใช้ประโยชน์จากเกลือสินเธาว์และผลพลอยได้จากเหมืองเกลือเพื่อสินค้าหน ึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
สิรินดา ยุ่นฉลาด, สามารถ มูลอามาตย์, เชียร วรพุทธิพร, ลัดดา วรรณขาว, และ เกษร รัตนพันธ์.  (2551). ...
ไม่ลงคะแนน 20 Aug, 2010 แสดงผล: 393
document รูปแบบการประยุกต์ระบบการวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมใช้สำหรับก ารผลิตแหนมในโรงงานขนาดเล็กของโครงการ "หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์" จังหวัดนครราชสีมา
อรอุมา จันทร์เสถียร, เบญจา มุกตพันธุ์, และ วิเชียร วรพุทธพร.  (2546). ...
ไม่ลงคะแนน 20 Aug, 2010 แสดงผล: 309
document ไก่ย่างเขาสวนกวาง
ไก่ย่างเขาสวนกวางเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของจังหวัดขอนแก่นเช่นเดียวกับส้มตำปลาร้า ซึ่งชาวขอนแก่นนิยมเรียกว่า "ส้มตำลาว"  ...
ไม่ลงคะแนน 16 Sep, 2010 แสดงผล: 694
document แจ่วฮ้อนน้ำพอง
ที่อำเภอน้ำพองนี้มีอาหารอีสานอย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อ คือ แจ่วฮ้อน ของร้านบ่อทองสัมฤทธิ์ เจ้าของร้านชื่อคุณรจนา วิสาขา เป็นคนอำเภอโนนสะอาด...
rating 29 Dec, 2011 แสดงผล: 2552RSS