มุมอีสานสนเทศ
ค้นหา:     ค้นหาขั้นสูง
เลือกดูตามหมวดหมู่:
English Version

หมวดหมู่ย่อย
 
folder ผลงานวิชาการ ม.ข.
ผลงานวิชาการ ม.ข.


แสดง: 1-17 จาก 17  
บทความ
 
document วิกฤตสถาปัตย์พื้นถิ่นอีสาน
วิโรฒ ศรีสุโร.  (2539).  วิกฤตสถาปัตย์พื้นถิ่นอีสาน.  วารสารศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  4, 1...
ไม่ลงคะแนน 20 Sep, 2011 แสดงผล: 283
document ประเพณี คติความเชื่อมีอิทธิพลต่องานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน
สุวิทย์ จิระมณี.  (2546).  ประเพณี คติความเชื่อมีอิทธิพลต่องานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน.  อีสาน-สถาปัตย์. ฉบับพิเศษ (2546), 69-76. ...
ไม่ลงคะแนน 21 Dec, 2010 แสดงผล: 262
document คุณค่าของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นสิมพื้นบ้าน
สิราภรณ์ สีหนันทวงศ์.  (2543).  คุณค่าของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นสิมพื้นบ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  อีสาน-สถาปัตย์.  11 (1),...
ไม่ลงคะแนน 21 Dec, 2010 แสดงผล: 435
document การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยป้อนฟางในเครื่องอัดฟางชนิดกึ่งอัตโนมัติ
วัชรินทร์ เขียวไกร และเสรี วงส์พิเชษฐ.  (2551).  การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยป้อนฟางในเครื่องอัดฟางชนิดกึ่งอัตโนมัติ. ...
ไม่ลงคะแนน 21 Dec, 2010 แสดงผล: 271
document คติความเชื่อและระบบสังคมกับการปลูกสร้างเรือนพื้นบ้านและชุมชนผู้ไท
นพดล ตั้งสกุล  และจันทนีย์ วงศ์คำ.  (2548).   คติความเชื่อและระบบสังคมกับการปลูกสร้างเรือนพื้นบ้านและชุมชนผู้ไท. ...
ไม่ลงคะแนน 16 Nov, 2010 แสดงผล: 209
document สิม (โบสถ์)
สิม (โบสถ์).  (254-). / รวบรวมโดย ปรเมษฐ์ คีรีเมฆ.  ขอนแก่น: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์. อัลบั้มภาพ
ไม่ลงคะแนน 21 Dec, 2010 แสดงผล: 287
document จาก "ธาตุ" ถึง "ธรรมมาสน์"
วิโรฒ ศรีสุโร.  (2541).  จาก "ธาตุ" ถึง "ธรรมมาสน์".  อีสาน-สถาปัตย์. ฉบับที่ 1 (2541), 1-4.    ...
ไม่ลงคะแนน 21 Dec, 2010 แสดงผล: 242
document สิมอีสาน
วิโรฒ ศรีสุโร.  (2541).  สิมอีสาน.  วารสารวิจัย มข.  3, 1 (ม.ค.-มิ.ย.), 92-95.    ที่มา...
ไม่ลงคะแนน 21 Dec, 2010 แสดงผล: 283
document หอแจกในภาคอีสาน : อาคารสาธารณะเอกลักษณ์อีสาน
ธาดา สุทธิธรรม.  (2542).  หอแจกในภาคอีสาน : อาคารสาธารณะเอกลักษณ์อีสาน.  ขอนแก่น: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ...
ไม่ลงคะแนน 21 Dec, 2010 แสดงผล: 298
document หอไตรอีสานภูมิวิญญาณแห่งสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
วิโรฒ ศรีสุโร.  (2539).  หอไตรอีสานภูมิวิญญาณแห่งสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น.  อีสาน-สถาปัตย์.  3, 6 (2539), 39-50.    ...
ไม่ลงคะแนน 21 Dec, 2010 แสดงผล: 265
document เถียงนาอีสาน : กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อุดรธานี ยโสธร กาฬสินธุ์และสกลนคร
วิโรฒ ศรีสุโร.  (2538).  เถียงนาอีสาน : กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อุดรธานี ยโสธร กาฬสินธุ์และสกลนคร.  ขอนแก่น:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์...
ไม่ลงคะแนน 21 Dec, 2010 แสดงผล: 304
document สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นสัญจร : ตอนเถียงนา
สักการ ราษีสุทธิ์.   (2539).  สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นสัญจร : ตอนเถียงนา.  อีสาน-สถาปัตย์  3, 6 (2539), 15-18. ...
ไม่ลงคะแนน 21 Dec, 2010 แสดงผล: 222
document เรือนพื้นถิ่นไทลื้อ บ้านเจียงไต เมืองเชียงรุ้ง แคว้นสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
นพดล ตั้งสกุล.  (2548).  เรือนพื้นถิ่นไทลื้อ บ้านเจียงไต เมืองเชียงรุ้ง แคว้นสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน. ...
ไม่ลงคะแนน 21 Dec, 2010 แสดงผล: 274
document แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยเพื่อการสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่น
นพดล ตั้งสกุล.  (2546).  แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยเพื่อการสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่น.  วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์...
ไม่ลงคะแนน 21 Dec, 2010 แสดงผล: 314
document สิม
      “สิม” เป็นภาษาถิ่นอีสานและลาวที่ใช้เรียก “โบสถ์” หรือ “พระอุโบสถ” ซึ่งหมายถึง...
ไม่ลงคะแนน 25 Jan, 2011 แสดงผล: 445
document เรือนไทยสู่ความเป็นไทย
จันทนีย์ วงศ์คำ.  (2543).  เรือนไทยสู่ความเป็นไทย.  อีสาน-สถาปัตย์.  11 (1), 26-30.        ...
ไม่ลงคะแนน 22 Feb, 2012 แสดงผล: 109
document เซนและสวนภูมิทัศน์
ทรงยศ วีระทวีมาศ.  (2545).  เซนและสวนภูมิทัศน์.  วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.   1 (1),...
ไม่ลงคะแนน 24 Feb, 2012 แสดงผล: 101RSS