มุมอีสานสนเทศ
ค้นหา:     ค้นหาขั้นสูง
เลือกดูตามหมวดหมู่:
English Version

แสดง: 1-11 จาก 11  
บทความ
 
document จังหวัดอุบลราชธานี (Ubonratchathani Province)
  คำขวัญประจำจังหวัดอุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 507
document วัดสุปัฏนารามวรวิหาร
               ...
ไม่ลงคะแนน 15 Dec, 2011 แสดงผล: 281
document อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม มีเนื้อที่ครอบคลุมท้อง ที่อำเภอโขงเจียม อำเภอศรีเมืองใหม่ และอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วยสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 806
document พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี  ตั้งอยู่ที่ถนนเขื่อนธานีตัดกับถนนอุปราช อ.เมือง  เดิมเป็นศาลากลางจังหวัด สร้างเมื่อ พ.ศ. 2461...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 213
document วัดทุ่งศรีเมือง
วัดทุ่งศรีเมือง ตั้งอยู่บริเวณถนนหลวง ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ทางทิศตะวันออกของทุ่งศรีเมือง เมื่อเนื้อที่ 19 ไร่ 2...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 286
document ด่านพรมแดนช่องเม็ก
 ช่องเม็ก เป็นจุดผ่านแดนไทย-ลาว ตั้งอยู่ในเขตอำเภอสิรินธร ห่างจากตัวจังหวัดราว 90 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ชายแดนติดต่อระหว่างไทยกับลาว...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 475
document อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
  อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี สภาพพื้นที่โดยทั่วไป เป็นที่ราบสูง เป็นเขาเตี้ยๆ...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 409
document อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย
อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอบุณฑริก อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 719
document แก่งหินงามสามพันโบก จ.อุบลราชธานี
...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 430
document แหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลือง
แหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลือง ตั้งอยู่ที่บ้านก้านเหลือง ภายในวัดบ้านก้านเหลือง ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากตัวจังหวัด...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 509
document เขื่อนสิรินธร
 เขื่อนสิรินธร เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ที่มีความสำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากจะให้ประโยชน์ทางด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้าแล้ว...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 1334RSS