มุมอีสานสนเทศ
ค้นหา:     ค้นหาขั้นสูง
เลือกดูตามหมวดหมู่:
English Version

แสดง: 1-5 จาก 5  
บทความ
 
document วัดถ้ำกลองเพล
วัดถ้ำกลองเพล  เป็นวัดป่าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งอยู่เชิงเขาภูพาน ห่างจากตัวเมืองตามทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ (หนองบัวลำภู-อุดรธานี)...
ไม่ลงคะแนน 15 Dec, 2011 แสดงผล: 229
document แหล่งโบราณคดีบ้านกุดคอเมยและบ้านกุดกวางสร้อย
เป็นแหล่งที่ขุดค้นพบสิ่งของเครื่องใช้ โบราณวัตถุและศิลปะวัตถุ ลักษณะของภาชนะเครื่องปั้นดินเผาคล้ายกับวัฒนธรรมบ้านเชียง แหล่งโบราณคดีบ้านกุดคอเมย...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 205
document โนนวัดป่า
โนนวัดป่า ตั้งอยู่ที่ตำบลโนนสังห่างจากจังหวัดหนองบัวลำภูตามทางหลวงหมายเลข 2146 สายหนองหบัวลำภู-อำเภอโนนสัง ประมาณ 20 กิโลเมตร...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 183
document ถ้ำเอราวัณ
    ถ้ำเอราวัณ เป็นถ้ำขนาดใหญ่มีบันไดเรียงคดโค้งไปมา จากเชิงเขาเบื้องล่างขึ้นสู่ปากถ้ำกว่า 600 ขั้น มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ อยู่บริเวณปากถ้ำ...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 501
document อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์เมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสด็จยกกองทัพมาที่หนองบัวลำภู เมื่อปี พ.ศ. 2117 เพื่อไปช่วยพระเจ้ากรุงหงสาวดี...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 319RSS