มุมอีสานสนเทศ
ค้นหา:     ค้นหาขั้นสูง
เลือกดูตามหมวดหมู่:
English Version

แสดง: 1-9 จาก 9  
บทความ
 
document ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสกลนคร
สกลนคร เป็นเมืองพุทธศาสน์ พระธาตุห้าแห่ง แหล่งอารยธรรมสามพันปี ตามตำนานเล่าว่า เมืองหนองหานหลวงในอดีต หรือสกลนครในปัจจุบันนั้น...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 255
document พระธาตุเชิงชุม สกลนคร
ตามอุรังค นิทาน กล่าวว่า วัดพระธาตุเชิงชุม เป็นสถานที่ พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาโปรดชาวเมืองหนองหาร หลวง และกล่าวว่าบริเวณนี้เป็นที่บรรจุพระบาท...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 308
document พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์
สถานที่ตั้ง พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ตั่งอยู่ริมทางหลวงสาย สกลนคร-กาฬสินธุ์หมายเลข 213 บริเวณกิโลเมตรที่ 14 ห่าง จากตัวเมืองสกลนครประมาณ16 กิโลเมตร...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 339
document พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต
พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต ตัวพิพิธภัณฑ์มีลักษณะ การก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ประยุกต์ สร้างด้วยกระเบื้องดินเผา...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 184
document พระธาตุนารายณ์เจงเวง
พระธาตุนารายณ์เจงเวง ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร อยู่ห่างจากตัวเมือง ประมาณ ๖...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 213
document พิพิธภัณฑ์ พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
วัดป่าอุดมพร เป็นวัดที่พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เกจิอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานเคยจำพรรษาอยู่ ลักษณะพื้นที่ของวัดป่าอุดมสมพร เป็นสวนป่าขนาดใหญ่...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 266
document อุทยานแห่งชาติภูพาน, สกลนคร
มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอเมือง อำเภอพรรณานิคม กิ่งอำเภอภูพานจังหวัดสกลนคร และอำเภอสมเด็จอำเภอห้วยผึ้ง อำเภอกุดบาก จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 232
document พระธาตุภูเพ็ก
พระธาตุภูเพ็ก ผู้ที่จะไปนมัสการพระธาตุต้องเดินขึ้นบันไดประมาณ 491 ขั้น จะถึงองค์พระธาตุซึ่งสร้างอยู่บนยอดเขาภูพาน องค์พระธาตุสร้างด้วยหินทราย...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 298
document สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
สร้างอยู่ รอบองค์พระประธาน พุทธมณฑล กำหนด ตามทิศ ในพุทธประวัติ โดยถือ องค์พระพุทธ รูปประธาน พุทธมณฑล เป็นหลัก รูปสัญลักษณ์ ในสังเวชนียสถาน แต่ละตำบล...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 242RSS