มุมอีสานสนเทศ
ค้นหา:     ค้นหาขั้นสูง
เลือกดูตามหมวดหมู่:
English Version

แสดง: 1-8 จาก 8  
บทความ
 
document พระธาตุพระอานนท์ วัดมหาธาตุ จังหวัดยโสธร
         พระธาตุพระอานนท์ หรือ พระธาตุยโสธร เป็นพระธาตุเก่าแก่ที่สำคัญองค์หนึ่งในภาคอีสาน  ตั้งอยู่หน้าพระอุโบสถ...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 465
document วัดมหาธาตุ ยโสธร
     วัดมหาธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลเมือง โบราณสถานที่สำคัญในวัดคือพระพุทธบุษยรัตน์...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 291
document พระธาตุก่องข้าวน้อย
      เป็นเจดีย์เก่าสมัยขอม ตั้งอยู่ในทุ่งนา ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๙ กม....
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 255
document หอไตรวัดสระไตรนุรักษ์
     หอไตรวัดสระไตรนุรักษ์ ตั้งอยู่ที่วัดสระไตรนุรักษ์ บ้านนาเวียง หมู่ที่ 1ตำบลนาเวียง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 25 กิโลเมตร...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 227
document หมู่บ้านทำหมอนขิตบ้านศรีฐาน
     หมู่บ้านทำหมอนขิตบ้านศรีฐาน ห่างจากตัวเมืองยโสธร 20 กิโลเมตร ตามเส้นทางยโสธร-ป่าติ้ว-อำนาจเจริญ (ทางหลวงหมายเลข 202)...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 325
document ภูถ้ำพระ
ภูถ้ำพระ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านกุดแห่ หรือกุดแห ตำบลกุดเชียงหมี ห่างจากอำเภอเลิงนกทา ๑๒ กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข ๒๑๒...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 322
document โบสถ์คริสต์บ้านซ่งแย้
โบสถ์คริสต์บ้างซ่งแย้  จังหวัดยโสธร       พลังแห่งศรัทธาอันแรงกล้าของคริสตชน ...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 286
document วัดพระพุทธบาทยโสธร อ.มหาชนะชัย
วัดพระพุทธบาทยโสธร      ตั้งอยู่ใน ต.หัวเมือง อ.มหาชัยชนะ เป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำหลักจากหิน ทราย...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 340RSS