มุมอีสานสนเทศ
ค้นหา:     ค้นหาขั้นสูง
เลือกดูตามหมวดหมู่:
English Version

แสดง: 1-8 จาก 8  
บทความ
 
document จังหวัดบุรีรัมย์ [BURIRAM]
จังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ เป็นในตอนล่าง ทิศเหนือติดต่อกับ และ ทิศใต้ติดต่อกับและ ทิศตะวันตกติดต่อกับ
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 734
document ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้
ตั้งอยู่ในพื้นที่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง เป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุ  ตลอดจนศิลปวัตถุจากที่ต่างๆ อาทิ...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 234
document วนอุทยานเขากระโดง
    วนอุทยาน เขากระโดงอยู่ในท้องที่ตำบลเสม็ด ตำบลอิสานและตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีเนื้อที่ประมาณ 1,450...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 232
document อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ปราสาทหินพนมรุ้ง สร้างขึ้นจากหินทรายสีชมพู ตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้งสูง 1,320 ฟุตจากระดับน้ำทะเล ชื่อพนมรุ้งแปลว่าภูเขาใหญ่...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 451
document ปราสาทเมืองต่ำ
ปราสาทเมืองต่ำ ตั้งอยู่ ณ พื้นราบเบื้องล่างของเขาพนมรุ้ง และน่าจะเป็นชุมชนที่มีความสัมพันธ์กันกับปราสาทพนมรุ้ง...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 552
document พระเจ้าใหญ่วัดหงษ์
พระพุทธรูปเก่าแก่ปางสมาธิสร้างด้วยศิลาแลง สร้างด้วยลักษณะรูปทรงศิลปะพื้นเมือง ประชาชนต่างให้ความเคารพศรัทธาด้วยดีตลอดมา...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 239
document หมู่บ้านทอผ้าไหม
หมู่บ้านทอผ้าไหมอำเภอนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ การเดินทางใช้เส้นทางสายบุรีรัมย์-พุทไธสง ทางหลวงหมายเลข 2074 ไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 277
document ปรางค์กู่สวนแตง
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 246RSS