มุมอีสานสนเทศ
ค้นหา:     ค้นหาขั้นสูง
เลือกดูตามหมวดหมู่:
English Version

แสดง: 1-13 จาก 13  
บทความ
 
document ภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางสังคม: กรณีศึกษาประเพณีผีมอญตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ภาราดา หอมหวล และสมศักดิ์ ศรีสันติสุข.  (2551).  ภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางสังคม: กรณีศึกษาประเพณีผีมอญตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา...
ไม่ลงคะแนน 27 Oct, 2010 แสดงผล: 327
document การละเล่นพื้นเมืองโคราช : การวิเคราะห์คุณค่าทางด้านพลศึกษาและคติชนวิทยา
พรพนา ช่างเกวียน.  (2544).  การละเล่นพื้นเมืองโคราช : การวิเคราะห์คุณค่าทางด้านพลศึกษาและคติชนวิทยา. ...
ไม่ลงคะแนน 27 Oct, 2010 แสดงผล: 307
document ข้าวโป่งโคราช
ไปโคราชคราวนี้ ได้ไปดูการทำข้าวโป่งที่บ้านบึงน้อย ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ กรรมวิธีการผลิตและสูตรการทำข้าวโป่งของที่นี่ยังคงเป็นแบบโบราณ...
ไม่ลงคะแนน 16 Sep, 2011 แสดงผล: 603
document พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์
      พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ถือกำเนิดจากการรวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 198
document ปราสาทหินพนมวัน
  ปราสาทหินพนมวัน เป็นสถาปัตยกรรมในคติความเชื่อของเขมรโบราณ อยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชไปตามเส้นทางถนนหลวงไปยังอำเภอพิมาย - ขอนแก่น ประมาณ 16...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 256
document อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย          ตั้งอยู่ในตัวอำเภอพิมาย ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโคราช ...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 203
document พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ    พิมาย ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2507 โดยเริ่มจากการเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 190
document พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน
พิพิธภัณฑ์ ไม้กลายเป็นหินฯ    ตั้งอยู่ที่บ้านโกรกเดือนห้า อ.เมือง จ.นครราชสีมา หรือ...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 247
document สวนสัตว์นครราชสีมา
สวนสัตว์นครราชสีมา ซาฟารี เมืองไทย สวนสัตว์ที่ยิ่งใหญ่แห่งภาคอีสาน เป็นสวนสัตว์ที่มีความทันสมัยและการจัดการที่ได้มาตรฐานที่สุดแห่งหนึ่งของ เอเชีย...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 222
document แนะนำเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน
ด่านเกวียน เป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลด่านเกวียนอำเภอโชคชัยห่างจากตัวเมืองนครราชสีมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 15 กิโลเมตร...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 845
document แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท
แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท เป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา มีอายุราว ๓,๐๐๐-๑,๐๐๐ ปีเป็นที่รู้จักเพราะ...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 203
document อุทยานเขาใหญ่
อุทยานแห่งชาติเขา ใหญ่  มีอาณาเขตครอบคลุม 11 อำเภอของ 4 จังหวัด คือ จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดปราจีนบุรี...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 192
document โครงการกสิกรรมไร้สารพิษ
...
ไม่ลงคะแนน 20 Jan, 2012 แสดงผล: 305RSS