มุมอีสานสนเทศ
ค้นหา:     ค้นหาขั้นสูง
เลือกดูตามหมวดหมู่:
English Version

แสดง: 1-10 จาก 10  
บทความ
 
document การใช้ดนตรีพื้นเมืองอีสานลดความปวดในผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้องที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลมุกดาหาร
ปภัสสิริ ทันแก้ว และชวนพิศ ทำนอง.  (2550).  การใช้ดนตรีพื้นเมืองอีสานลดความปวดในผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้องที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย...
ไม่ลงคะแนน 27 Oct, 2010 แสดงผล: 206
document รายงานการวิจัยเรื่องสิมในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอีสาน : กรณีศึกษาในมุกดาหาร
ทรงยศ วีระทวีมาศ.  (2547).  รายงานการวิจัยเรื่องสิมในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอีสาน : กรณีศึกษาในมุกดาหาร.  ขอนแก่น:...
ไม่ลงคะแนน 21 Dec, 2010 แสดงผล: 259
document ข้อมูลทั่วไปจังหวัดมุกดาหาร
เมืองมุกดาหาร หรือจังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดที่มีชนเผ่าอาศัยอยู่ตั้งแต่ ๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ ปี มาแล้ว เช่น พบภาพฝ่ามือแดง กลองมโหรทึก ซึ่งเป็นกลองโบราณ...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 193
document หอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
หอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ห้วทรงครองราชย์ครบ 50 ปี...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 251
document อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ-มุกดาหาร
อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ เป็นภูเขา หินทรายที่ประกอบไปด้วยทิวเขาน้อยใหญ่หลายลูกติดต่อกัน มองเป็นลูกคลื่นที่เต็มไปด้วยป่าไม้เต็งรัง และป่าเบญจพรรณ...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 277
document วัดสองคอน จ.มุกดาหาร
พระมารดาแห่งมรณสักขี วัดสองคอน เป็นโบสถ์คริสต์นิกาย โรมันคาทอลิก สร้างแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 308
document แก่งกะเบา
 แก่งกะเบาเป็นแก่งหินยาว เหยียดตามลำน้ำโขง บนฝั่งมีลานหินกว้างใหญ่เป็นที่พักผ่อนได้อย่างดี
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 223
document วัดมโนภิรมย์
วัดมโนภิรมย์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ในเขตตำบลชะโนด เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นโดยช่างสถาปัตยกรรมจากนครเวียงจันทน์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2447...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 220
document อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว มีเนื้อที่อยู่บนแนวเขตรอยต่อ 3 จังหวัด คืออำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร อำเภอเลิงนกทา...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 208
document ตลาดสินค้าอินโดจีน จังหวัดมุกดาหาร
ตลาดอินโดจีนแห่งนี้ ตั้งอยู่ บริเวณริมแม่น้ำโขงติดกับด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นที่รวบรวมสินค้า ของกิน ของใช้ และเครื่องใช้ต่างๆ ทั้งภายในประเทศ...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 315RSS