มุมอีสานสนเทศ
ค้นหา:     ค้นหาขั้นสูง
เลือกดูตามหมวดหมู่:
English Version

แสดง: 1-9 จาก 9  
บทความ
 
document การศึกษาและสำรวจลักษณะและรูปแบบอาคารศาสนาในภาคอีสาน (เฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ด)
วิโรฒ ศรีสุโร.  (2535).  การศึกษาและสำรวจลักษณะและรูปแบบอาคารศาสนาในภาคอีสาน (เฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ด).  ขอนแก่น: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์...
ไม่ลงคะแนน 21 Dec, 2010 แสดงผล: 209
document การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้กรณีหอแจกวัดห้วยนารี อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
ธาดา สุทธิธรรม.  (2543).  การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้กรณีหอแจกวัดห้วยนารี อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด.  อีสาน-สถาปัตย์. ...
ไม่ลงคะแนน 27 Oct, 2010 แสดงผล: 281
document วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม >> ตั้งอยู่ในตัวเมืองร้อยเอ็ด เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางประทานพรที่สูงที่สุดในประเทศไทย นามว่า...
ไม่ลงคะแนน 15 Dec, 2011 แสดงผล: 192
document พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้องเอ็ด
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้องเอ็ด >> ตั้งอยู่ในตัวเมืองร้อยเอ็ด จัดแสดงเรื่องราวน่ารู้ต่างๆ ทั้งด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 179
document ปรางค์กู่
ปรางค์กู่ >> ตั้งอยู่ที่ อ.ธวัชบุรี ห่างจากตัวเมือง ประมาณ 12 กม. เป็นโรคยาศาลในสมัย พุทธศตวรรษที่ 18 เอกสารอ้างอิง...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 213
document วัดบูรพากู่กาสิงห์
วัดบูรพากู่กาสิงห์ >> อยู่ที่ อ.เกษตรวิสัย ห่างจากตัวเมืองประมาณ 47 กม....
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 242
document กลุ่มทอผ้าบ้านหวายหลึม
กลุ่มทอผ้าบ้านหวายหลึม >> กิ่ง อ.ทุ่งเขาหลวง ห่างจากตัวเมือง 26 กม. เป็นแหล่งผลิตของที่ระลึกของ จ.ร้อยเอ็ด เอกสารอ้างอิง...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 271
document กู่พระโกนา
กู่พระโกนา >> ตั้งอยู่ที่บ้านกู่ หมูที่ 2 ตำบลสระคู เป็นปรางค์อิฐ 3 องค์ ฐานเป็นศิลาทรายและก่อเป็นชั้นๆ มีซุ้มพระทั้ง 4 ทิศ...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 200
document พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
พระมหาเจดีย์ชัยมงคล >>  เป็นพระเจดีย์ขนาดใหญ่ ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระมาหาเจดีย์ชัยมงคล ตั้งอยู่ที่วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วราราม...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 210RSS