มุมอีสานสนเทศ
ค้นหา:     ค้นหาขั้นสูง
เลือกดูตามหมวดหมู่:
English Version

แสดง: 1-18 จาก 18  
บทความ
 
document สิม (โบสถ์) เก่า วัดสุวรรณาวาส อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ธาดา สุทธิธรรม.  (2542).  สิม (โบสถ์) เก่า วัดสุวรรณาวาส อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม.  อีสาน-สถาปัตย์.  10, ...
ไม่ลงคะแนน 21 Dec, 2010 แสดงผล: 333
document ตำรายา (ผักหนอก) ฉบับวัดป่ากู่แก้ว ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ใบลานตำรายา (ผักหนอก) ฉบับวัดป่ากู่แก้ว ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  คัดลอกโดย สามเณรจัน ปริวรรตโดย ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์...
ไม่ลงคะแนน 31 Aug, 2010 แสดงผล: 351
document ธรรมดาสอนโลก ฉบับวัดมงคลเทพประสิทธิ์ บ้านโนนสัง ตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ต้นฉบับที่ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์นำมาปริวรรตเป็นลานก้อมดิบ ชำรุดเล็กน้อย จารด้วยตัวอักษรไทยน้อย มีประมาณ ๓๐ หน้าลาน ลักษณะเฉพาะของใบลานฉบับดังกล่าว...
ไม่ลงคะแนน 06 Oct, 2010 แสดงผล: 323
document ปู่สอนหลาน ฉบับวัดสระทอง บ้านทัน ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ต้นฉบับที่ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ นำมาปริวรรตเป็นลานดิบไม่ปรากฎนามผู้แต่ง เป็นหนังสือผูกใบลาน ๑ ผูก ขนาดยาว มีไม้ประกับครบถ้วน จารด้วยตัวอักษรไทน้อย...
ไม่ลงคะแนน 06 Oct, 2010 แสดงผล: 368
document สอนหญิง สอนชาย ฉบับวัดสระทอง บ้านทัน ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ต้นฉบับที่ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ นำมาปริวรรตเป็นลานดิบไม่ปรากฎนามผู้แต่ง เป็นหนังสือผูกใบลาน ๑ ผูก ขนาดยาว มีไม้ประกับครบถ้วน จารด้วยตัวอักษรไทน้อย...
ไม่ลงคะแนน 06 Oct, 2010 แสดงผล: 346
document ธรรมดาสอนโลก ฉบับวัดสระทอง บ้านทัน ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ต้นฉบับที่ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ นำมาปริวรรตเป็นลานดิบไม่ปรากฎนามผู้แต่ง เป็นหนังสือผูกใบลาน ๑ ผูก ขนาดยาว มีไม้ประกับครบถ้วน จารด้วยตัวอักษรไทยน้อย...
ไม่ลงคะแนน 06 Oct, 2010 แสดงผล: 288
document สมบัติ สิมหล้า: ศิลปินดีเด่นด้านการเป่าแคน
ประวัตินายสมบัติ สิมหล้า        เกิดเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2506 ที่บ้านเลขที่ 22 หมู่ 8 บ้านวังไฮ ต.วังใหม่...
ไม่ลงคะแนน 19 Jan, 2012 แสดงผล: 423
document นกจอกน้อย
นิทานเรื่อง นกจอกน้อย หรือ นกกระจอก นี้ เป็นวรรณคดีเก่าแก่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะแต่งขึ้นในสมัยใด ใครเป็นผู้แต่ง ไม่มีหลักฐานปรากฎ...
ไม่ลงคะแนน 06 Oct, 2010 แสดงผล: 333
document พุทธมณฑลอีสาน กับฐานอารยธรรม ผ้าใหมล้ำเลอค่า ตักศิลานคร
มหาสารคามเป็นศุนย์กลางด้านการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมายาวนานจนได้ชื่อว่าเป็น "ตักศิลา  แห่งอีสาน" แห่งท่องเที่ยว ...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 278
document พระธาตุนาดูน
พระธาตุนาดูนหรือเรียกอีกชื่อหนึง่ว่า พุทธมณฑลแห่งอีสาน ตั้งอยู่ในเมือง...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 313
document พระพุทธรูปยืนมงคลและพระพุทธมิ่งเมือง
พระพุทธรูปยืนมงคลและพระพุทธมิ่งเมือง ตั้งอยู่ที่วักพุทธมงคล และวัดสุวรรณาวาส อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม ห่างจากตัวเมืองประมาณ 14 กม. ...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 192
document หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านหนองเขื่อนช้าง
 หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านหนองเขื่อนช้าง อ.โกสุ่มพิสัย  แหล่งผลิตผ้ใหม  ผ้าฝ้าย  สินค้าหัตถกรรมของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 256
document วนอุทยานโกสัมพี
วนอุทยานโกสัมพี อยู่ที่ อ.โกสุ่มพิสัย ห่างจากตัวเมืองประมาณ 28 กม. เป็นวนอุทยานที่ติดอยู่กับลำน้ำชี...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 738
document เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน อยู่ใน อ.นาเชือก อยู่ห่างจากตัวเมือง 53 กม. เป็นป่าธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ ...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 409
document เสื่อกกบ้านแพง
เสื่อกกบ้านแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม อยู่ห่างจากตัวจังหวัด 38 กม. เป็นแหล่งผลิตเสื่อกกทีมีรูปแบบลวดลายสวยงาม ...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 468
document ตำราปลูกเฮือน ฉบับสำนักสงฆ์อิสระธรรมวิเวก บ้านคกเหลี่ยน-หนองขอน ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
เรื่องย่อตำราปลูกเฮือน ฉบับสำนักสงฆ์อิสระธรรมวิเวก บ้านคกเหลี่ยม-หนองขอน ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม  ปริวรรตโดย ณรงค์ศักดิ์...
ไม่ลงคะแนน 15 Dec, 2011 แสดงผล: 282
document ตำราปลูกเฮือน ฉบับวัดบ้านดอนยม ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ต้นฉบับที่ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ นำมาปริวรรตเป็นลานก้อม ประกอบด้วย ตำราปลูกเรือน จำนวน ๖๐ หน้าลาน และตำราโหราศาสตร์ จำนวน ๒ หน้าลาน...
ไม่ลงคะแนน 15 Dec, 2011 แสดงผล: 373
document เบื้องลึกเบื้องหลังพระธาตุนาดูน
ภูมิหลัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เป็นอำเภอขนาดเล็ก ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดมหาสารคามไปทางทิศใต้ประมาณ ๖๕ กิโลเมตร...
ไม่ลงคะแนน 29 Dec, 2011 แสดงผล: 121RSS