มุมอีสานสนเทศ
ค้นหา:     ค้นหาขั้นสูง
เลือกดูตามหมวดหมู่:
English Version

แสดง: 1-13 จาก 13  
บทความ
 
document คติ ความเชื่อและพิธีกรรมในการปลูกเรือน : กรณีศึกษากลุ่มชาวผู้ไทย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
ไพโรจน์ เพชรสังหาร.  (2546).  คติ ความเชื่อและพิธีกรรมในการปลูกเรือน : กรณีศึกษากลุ่มชาวผู้ไทย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์. ...
ไม่ลงคะแนน 27 Oct, 2010 แสดงผล: 301
document การอนุรักษ์สิม (โบสถ์) รุ่นเก่าที่สุดในภาคอีสาน วัดกลางโคกค้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
ธาดา สุทธิธรรม.  (2541).  การอนุรักษ์สิม (โบสถ์) รุ่นเก่าที่สุดในภาคอีสาน วัดกลางโคกค้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์. ...
ไม่ลงคะแนน 21 Dec, 2010 แสดงผล: 311
document เมืองฟ้าแดดสงยาง
ตั้งอยู่ในเขตอำเภอกมลาไสย   ห่างจากตัว จังหวัดประมาณ  20  กม.   มีซากอิฐปน ดิน  คูเมืองสองชั้น  มี...
ไม่ลงคะแนน 26 Apr, 2010 แสดงผล: 219
document การศึกษาและสำรวจลักษณะและรูปแบบอาคารศาสนาในภาคอีสาน (เฉพาะจังหวัดกาฬสินธุ์).
วิโรฒ ศรีสุโร และธาดา สุทธิธรรม.  (2534).  การศึกษาและสำรวจลักษณะและรูปแบบอาคารศาสนาในภาคอีสาน (เฉพาะจังหวัดกาฬสินธุ์). ...
ไม่ลงคะแนน 21 Dec, 2010 แสดงผล: 216
document หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทยโคกโก่ง
หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทยโคกโก่ง ตั้งอยู่เชิงเขาภู พานที่ทอดยาวจากอีสานเหนือลงมาทางใต้ในเขต อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไป...
ไม่ลงคะแนน 15 Dec, 2011 แสดงผล: 295
document จังหวัดกาฬสินธุ์ Kalasin
                เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์จังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 821
document ศูนย์วิจิตรแพรวาบ้านโพน
              วิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม อลังการบนผืนฟ้า...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 525
document เขื่อนลำปาว
เป็นเขื่อนดิน  สูงจากท้องน้ำ  33  เมตร  สันเขื่อนยาว  7.8  กิโลเมตร  กว้าง  8  เมตร ...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 462
document พระธาตุยาคู (พระธาตุใหญ่)
ตั้งอยู่กลางทุ่งนาทิศเหนือบ้านเสมา  อำเภอกมลาไสย  ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์  ประมาณ  19  กิโลเมตร ...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 242
document พุทธสถานภูปอ
ตั้งอยู่ตำบลภูปอ  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ไปทางทิศเหนือประมาณ 28 กิโลเมตร  ไปทางอำเภอสมเด็จหรืออำเภอสหัส...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 332
document พุทธสถานภูสิงห์
พุทธสถานภูสิงห์ เป็นที่ประดิษฐานพระพรหมภูมิปาโล เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 10.5 เมตร มีพระวรกายสง่างาม...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 280
document พิพิธภัณฑ์สิรินธร หรือ อุทยานโลกไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว
ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาภูกุ้มข้าว วัดป่าสักกะวัน อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 1457
document วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว)
วัดพุทธนิมิตภูค่าว ตั้งอยู่บ้านนาสีนวล ตำบลสหัสขันธ์ ห่างจากตัวอำเภอสหัสขันธ์ประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไสยาสน์ตะแคงซ้าย...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 393RSS