E-Saan Information Corner
Search:     Advanced search
Browse by category:
Thai Version
Contact Us

เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน Dan Kwian Earthenware Article

เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน Dan Kwian Earthenware

Add comment
Views: 1906
Votes: 0
Comments: 0
Posted: 26 Apr, 2010
by: Studnet K.K.
Updated: 30 Jul, 2013
by: Nayika N.

ด่านเกวียน
เป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลด่านเกวียนอำเภอโชคชัยห่างจากตัวเมืองนครราชสีมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 15 กิโลเมตร โดยมีทางหลวงหมายเลข 224 สายนครราชสีมาโชคชัยผ่านกลางหมู่บ้านซึ่งมีร้านค้าเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน เรียงรายอยู่สองฟากฝั่งและมีลำน้ำมูลทอดขนานอยู่ทางฝั่งทิศตะวันออกหมู่บ้าน ด่านเกวียนนั้นแต่เดิมพ่อค้าจากนางรอง - บรีรัมย์ - สุรินทร์ -ขุนหาญ - ขุขันธ์ เรื่อยไปจนถึงเขมรจะเดินทางเข้ามาติดต่อค้าขายกับพ่อค้าชาวโคราชและมักจะพักกองคาราวานเกวียนกัน เป็นประจำจนได้ชื่อ หมู่บ้านว่า" บ้านด่านเกวียน " <<<อ่านเพิ่มเติม>>>


แหล่งอ้างอิง  ด่านเกวียนดอทคอม  (1999-2010) เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน  สืบค้นเมื่อ 26 เม.ย 2553
จาก  http://www.dankwian.com/
ผู้รวบรวมข้อมูล: กฤษฎาภรณ์  จันทร์ศรี


Copyright © 2012. All rights reserved. Reproduction in whole or in part. Whether in any form without prior written permission of the webmaster.
Contact Webmaster : somphot@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th
Others in this Category
document The village king cobra: the wisdom of Ban Kok Sa-nga
document Aphoe Muang Khon Kaen
document Khon Kaen Province
document Fabulous and legendary tales about silk
document The study of indigenous knowledge of villagers for solving problems in the family and community in the Northeast: Over views.
document The effects of problem-solving measures for the disadvantages: A case study of HIV/AIDS Patients' Network, Khon Kaen Province.
document Learning and Empowerment for Healthy Community Project (LEHC-Northeast).
document Village scholars in the northeast.
document Management of local wisdom information of village scholar networks in the Northeast.
document Lessons from the sufficiency economy applications of Prach Chao Ban: Case study of Khon Kaen
document Method for marketing strategy and potential development of rural tourism (home stay) case study of Chachom village, Tambon Naphoeklang, Maphoe Khongjaim, Ubonratchathani Province
document ดอกลำดวน Information Sisaket province
document ผ้าไหมบ้านเขว้า Silk at Ban Khwao
document ปราสาทวัดสระกำแพงน้อย Phrasat Wat Srakampaeng Noi
document ข้อมูลทั่วไปจังหวัดนครพนม Information Phanom province
document พุทธสถานภูปอ Phutthasathan Phu Po
document ปราสาทสระกำแพงใหญ่ Phrasat Sra Kamphang Yai
document Lam Pao Dam
document อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท Phu Phra Bat Historical Park
document พุทธมณฑลอีสาน กับฐานอารยธรรม ผ้าใหมล้ำเลอค่า ตักศิลานคร Information Maha Sarakam Province
document พระธาตุพนมบรมเจดีย์ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร Phra That Phanom Borom Jedhi, Wat Phra That Phanom Woramahawihan
document วัดพระธาตุเรณู Wat Phra That Renu
document ปราสาทเขาพระวิหาร Phasat Khao Phra Wihan (Preah Vihear), Si Sa Ket
document พระธาตุนาดูน Phra That Na Dun
document ไหว้พระ ธาตุประจำวันเกิด (พระธาตศรีคูณ) Respect to the relics of the day (Phra That Srikoon)
document พระธาตุยาคู (พระธาตุใหญ่)
document พระพุทธรูปยืนมงคลและพระพุทธมิ่งเมือง Standing Buddha Mongkol and Phraphuttha Ming Muang
document Ban Chiang National Museum
document ไหว้พระ ธาตุประจำวันเกิด (พระธาตุมหาชัย) Respect to the relics of the day (Phra That Mahachai)
document สวนสมเด็จศรีนคริทร์ Garden Princess Srinakarin
document Sirindhorn Museum or Dinosaur Excavation Site Phu Kum Khao
document วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) Wat Phutta Nimit Phu Khao
document หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านหนองเขื่อนช้าง Handicraft village of Ban Nong KhueanChang
document สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ Udon Sunshine Fragrant Orchid Garden
document ไหว้พระ ธาตุประจำวันเกิด (พระธาตุประสิทธิ์) Respect to the relics of the day (Phra That Prasit)
document พระธาตุเรืองรอง Phra That Ruang Rong
document วนอุทยานโกสัมพี Kosamphi Forest Park
document พระธาตุท่าอุเทน Phra That Tha Uthen
document ไหว้พระ ธาตุประจำวันเกิด (พระธาตุนคร) Respect to the relics of the day (Phra That Nakhon)
document อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร Khao Phra Wihan National Park
document เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน Doon Lamphan Hunting restricted area
document วัดพระพุทธบาทบัวบาน Wat Phra Phutthabat Bua Ban
document บ้านนาจอก (บ้านลุงโฮ หรือบ้านท่านโฮจิมินห์) Ban Na Chok (Home of Uncle Ho or Ho Chi Minh).
document พระธาตุดอนแก้ว Phra That Don Kaew
document พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์ Maha Weerawong National Museum
document เสื่อกกบ้านแพง Ban Paeng Weaving Reed Mat
document ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสกลนคร Information Sakon Nakhon province
document Attractions of Loei
document วนอุทยานวังสามหมอ Wang Sam Mo Forest Park
document ด่านพรมแดนช่องสะงำ Chong Sa Ngam border checkpoint
document แหล่งโบราณคดีบ้านกุดคอเมยและบ้านกุดกวางสร้อย Ban Kud Kho Mey and Ban Kud Kwang Soy Archaeological site
document โนนวัดป่า Non Wat Pha
document เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง Phu Luang Wildlife Sanctuary
document ปราสาทหินพนมวัน Prasat Hin Phanomwan
document วัดมหาธาตุ ยโสธร Wat Mahathat
document ถ้ำเอราวัณ Erawan Caves
document ศูนย์วิจิตรแพรวาบ้านโพน Ban Pon Praewa Silk Center
document อุทยานแห่งชาติภูกระดึง Phu Kradueng National Park
document อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช Monument of King Naresuan
document พระธาตุก่องข้าวน้อย Phra That Kong Khao Noi
document อุทยานแห่งชาติภูเรือ Phu Rua National Park
document พระธาตุเชิงชุม สกลนคร Phra That Choeng Chum
document อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย Phimai Historical Park
document พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ Phu Phan Ratchaniwet palace
document วัดพระธาตุบังพวน Wat Phra That Bang Puan
document Phimai National Museum
document พุทธสถานภูสิงห์ Phutthasathan Phu Sing
document พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต
document วัดโพธิ์ชัย Wat Pho Chai
document พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน Museum of Petrified Wood
document ปรางค์กู่ Prang Ku
document พิพิธภัณฑ์ พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร Museum
document สวนสัตว์นครราชสีมา Nakhon Ratchasima Zoo
document อุทยานแห่งชาติภูพาน Phu Phan National Park
document พระธาตุภูเพ็ก Phra That Phu Pek
document กลุ่มทอผ้าบ้านหวายหลึม Ban Wai Luem Weaving Group
document แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท Ban Prasat Archaeological Site
document สังเวชนียสถาน 4 ตำบล Nice place pity on 4 Tambon
document พระมหาเจดีย์ชัยมงคล Phra Maha Chedi Chai Mongkol
document หอไตรวัดสระไตรนุรักษ์ Hoh Trai at Wat Sra Trainurak (a hall for keeping the scripture)
document หอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก Art Glass Mukdahan Kanchana Memorial Rd.
document ภูถ้ำพระ Phu Tam Pra
document อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จ. มุกดาหาร Phu Pha Terb National Park
document พระธาตุศรีสองรัก Phra That Si Song Rak
document วัดพระพุทธบาทยโสธร อ.มหาชนะชัย Yasothon Buddha Temple
document วัดสองคอน จ.มุกดาหาร Wat Song Khon
document วัดทุ่งศรีเมือง Wat Thung Sri Muang
document โบสถ์คริสต์บ้านซ่งแย้ Ban Song Yae Catholic Church
document สวนหินผางาม Suan Hin Pha Ngam or Thailand’s Kunming
document ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ Northeastern Cultural Centre
document ปรางค์กู่ Prang Khoo
document พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี Ubon Ratchathani National Museum
document วัดมโนภิรมย์ Wat Manopirom
document วนอุทยานเขากระโดง
document อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง Phanom Rung Historical Park
document Prasat Hin Mueang Tam
document ตลาดสินค้าอินโดจีน จังหวัดมุกดาหาร
document อุทยานแห่งชาติภูแลนคา
document ถ้ำโพธิสัตว์ Buddha caves, Loei
document พระเจ้าใหญ่วัดหงษ์ Phra Chao Yai Wat Hong, Buri Ram
document อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ Kaeng Tana National Park
document มอหินขาว Mohinkhao (White stone), Chaiyaphum
document หมู่บ้านทอผ้าไหมนาโพธิ์ Silk weaving village of Amphoe Na Pho
document อุทยานแห่งชาตินาแห้ว Na Haeo National park, Loei
document วัดหินหมากเป้ง Wat Hin Mak Peng
document Pha Taem National Park
document ปรางค์กู่สวนแตง Prang Ku Suan Taeng
document หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านเขว้า Ban Khwao Silk weaving village
document เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว Phu Wua Wildlife Sanctuary
document Phu Jong Na Yoi National Park
document วัดบูรพาราม Wat Buraparam
document พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ Surin National Museum
document แก่งหินงามสามพันโบก จ.อุบลราชธานี Kaeng Hin Ngam Sam Phan Bok
document วัดภูทอก Wat Phu Thok
document หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง Ban Ta Klang Elephant Village
document Ban Tha Sawang Silk Weaving Village
document หมู่บ้านหัตถกรรมเขวาสินรินทร์ (Khwao Sinrin Handicraft Village)
document ตลาดท่าเสด็จ (Tha Sadet Marget, Nong Kai)
document ปราสาทศรีขรภูมิ (Prasat Sikhoraphum)
document แหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลือง (Ban Kan Luang Archiological site)
document ปราสาทบ้านพลวง (Prasat Ban Pluang, Surin Province )
document Thai-Lao Friendship Bridge
document Sirindhorn Dam
document วัดพระเหลาเทพนิมิตร (Wat Phra Lao Thep Nimit)
document Phu Sa Dok Bua National Park
document Wat Tham Saeng Phet
document Mo Lam Village, Tambon Pla Khao
document Community learning resources in one tambon one product project for learning and teaching economics substances in basic education institutes under educational area I, Chaiyaphum Province
document Marketing strategies for tourism in Roi-Et Province
document Marketing strategies for border tourism : a case study of the second Mekong international bridge in Mukdahan Province
document Community-based tourism management of Ban Prasat, Non Sung District, Nakhon Ratchasima Province
document Community-based tourism : a case study on Had Chaba, Muang District, Ubonratchathani Province
document Marketing to development traveling Phu Kradung national Park, Loei Province
document Community participation based on management with home stay tourism : a case study of Khok Kong Village, Ku Chi Narai District, Kalasin Province
document The community participation to tourism management at Busai Village Home Stay, Wangnamkhieo District, Nakhon Ratchasima Province
document The development and management of agricultural farm to be agro tourism site : A case study of the Noni Royal Tropics farm
document Tourism market development in the Northeast : a case study of Southern I-san : BuriRam, Nakhon Ratchasima, Surin, Si Sa Ket and Ubon Ratchathani
document The development of ecotourism market in the Northeast : case study of five provinces; Khon Kaen, Nakohn Ratchasima, Burirum, Loei, and Ubon Ratchathani
document Development of souvenir markets in the Southern region of Northeastern Thailand
document Study of food services to support the tourism industry in the Southern region of Northeastern Thailand
document A study of strategic planning for environment improvement in Dinosaur Tourism (phu-gum-khao), Lum-Pao Wild Reservation and Lam-Pao Dam Changwat Khalasin
document Development of souvenir markets in the Southern region of Northeastern Thailand
document การศึกษารูปแบบของแหล่งที่พักแรมที่สนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนื อตอนล่าง
document Knowledge, attitude and people's participation in local management: a case study of Hat Bangsaen 2, Amphoe Ubonrat, Changwat Khon Kaen
document Factors influencing in tourists to visit the Mukdahan immigration checkpoint
document Factors for the promotion of egotourism in rock garden forest park of Thailand: a case study of Phangam Forest Park, Loei Province
document The factor that affect the tourism of the foreigner in Udon Thani
document The Buddhism behaviors of the tourist s in Sakonnakorn Province
document Tourism development for cultural resources along the Mun River
document Souvenir development for tourism industry along the Mun River
document Tourism Potentiality for Wildlife Habitat in the Catchment Areas along the Mun River
document The development of ecotourism market in Northeast : case study of five provinces that are Khon Kaen Nakornratchasima Burirum Loei and Ubonratchathanee
document Tourism market development in Northeast case study : a tourist destination in Southern I-San ; Burirum, Nakornratchasima, Surin, Sisaket and Ubonratchathani
document Local guide capability improvement around the area of plant genetics conservation project under the Royal Initiation of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindorn, Kok Phutaka, Phu wiang, Khon Kaen
document การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
document การบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบชุมชนมีส่วนร่วม กรณีหมู่บ้านโคกโก่ง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
document การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในชุมชนลุ่มแม่น้ำมูลตั้งแต่ พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบัน
document Knoeledge, Attitude and people's participation in local tourism management: A case study of Hat Bangsaen 2, Amphue Ubonrat, changwat Khon Kaen
document Community organization: 6 case studies in the Northeast of Thailand
document Potential of community and community organization in self development: a case study of Saiyong-Chaival Municipal District
document The dynamics of Thai-Lao border communities in the process of globalization
document The rights of the child in rural family from a perspective of parents’ behavior
document The identity construction of slum dwellers in Khon Kaen province.
document The economic history of the Chi basin from B.E.2475-2526: A case study of three villages in the provinces of Roi Et, Kalasin and Khon Kaen
document Tourism development for cultural resources along the Mun River
document The development of Thai native game called "NGU GIN HANG" for competition.
document The development of Thai native game called "TOEI" for competition.
document Community-based tourism management of Ban Prasat, Non Sung District, Nakhon Ratchasima Province
document Knowledge management of the silverware handicraft local wisdom of Ban Chok Group, Khwao Sinarin Sub-district, Khwao Sinarin District, Surin Province
document The study of food service for supporting tourism industry in the Southern Region of Northeastern Thailand
document Development of souvenir markets in the Southern region of Northeastern Thailand.
document The development of ecotourism market in the Northeast : case study of five provinces; Khon Kaen, Nakohn Ratchasima, Burirum, Loei, and Ubon Ratchathani.
document Tourism market development in the Northeast : a case study of Southern I-san : BuriRam, Nakhon Ratchasima, Surin, Si Sa Ket and Ubon Ratchathani.RSS