E-Saan Information Corner
Search:     Advanced search
Browse by category:
Thai Version
Contact Us

Article

ปราสาทเขาพระวิหาร Phasat Khao Phra Wihan (Preah Vihear), Si Sa Ket

Add comment
Views: 670
Votes: 0
Comments: 0
Posted: 26 Apr, 2010
by: Studnet K.K.
Updated: 01 Aug, 2013
by: Nayika N.

       
                                                        

      ปราสาทเขาพระวิหาร ตั้งอยู่บนเทือกเขาพนมดงรักในเขตกัมพูชา เป็นปราสาทขอมขนาดใหญ่ สร้างในพุทธศตวรรษที่ 15
สามารถเข้าชมได้ผ่านทางขึ้นจากประเทศไทย ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร อ.กันทรลักษ์ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร อยู่ในพื้นที่ของ อำเภอน้ำยืน กิ่งอำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี และอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีเนื้อที่ประมาณ 81,250 ไร่ (130 ตารางกิโลเมตร) อาณาเขตด้านใต้ติดต่อกับประเทศกัมพูชา มีถนนและบันไดทางขึ้นสู่ปราสาทเขาพระวิหารบริเวณผามออีแดง ในตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ เป็นอุทยานแห่งชาติตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอนที่ 14 ก ลงวันที่ 20 มีนาคม 2541) นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 19 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 83 ของประเทศ
     
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพระวิหาร ป่าฝั่งลำโดมใหญ่ ท้องที่อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ และอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพื้นที่ป่าไม้ชายแดนให้เป็นพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ ห้ามเข้าไปและอาศัยอยู่โดยเด็ดขาด เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวยังคงความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่มาก มีทัศนียภาพที่สวยงาม ตลอดจนโบราณสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และกรมป่าไม้กำหนดและประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ
     อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารมีทัศนียภาพและทิวทัศน์ที่สวยงามอยู่หลายแห่ง เช่น จุดชมวิวผามออีแดง จุดชมวิวหน้าผาช่องโพย บริเวณป่าและสวนหินรอบสระตราว ถ้ำฤๅษี แหล่งตัดหิน สถูปคู่ ภาพสลักนูนต่ำใต้ผามออีแดง น้ำตกผาช่องโพย จุดชมวิว ภูเซี่ยงหม้อ ปราสาทโดนตวล และที่สำคัญคือ ปราสาทเขาพระวิหาร อันเป็นโบราณสถานสำคัญเก่าแก่ ที่เคยเป็นกรณีพิพาทระหว่างไทยกับประเทศกัมพูชา เมื่อพ.ศ. 2505 และในที่สุดศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ศาลโลก) ได้ตัดสินให้ตกเป็นสมบัติของประเทศกัมพูชา แต่ถนนและบันไดทางขึ้นสู่ปราสาทเขาพระวิหารอยู่ทางฝั่งไทย และพื้นที่ทางขึ้นบริเวณผามออีแดงที่จังหวัดศรีสะเกษเป็นทางขึ้นที่สะดวกที่สุด

ข้อมูลเพิ่มเติม >>

แหล่งอ้างอิง
     ทีเอชดอทวิกิพีเดียดอมโออาร์จี. (2553). ปราสาทเขาพระวิหาร. สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน 2553 จาก http://th.wikipedia.org

ผู้รวบรวมข้อมูล
     นางสาวปนัดดา  ภารสุวรรณ (นักศึกษาฝึกงาน) Copyright © 2012. All rights reserved. Reproduction in whole or in part. Whether in any form without prior written permission of the webmaster.
Contact Webmaster : library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th
Others in this Category
document The village king cobra: the wisdom of Ban Kok Sa-nga
document Aphoe Muang Khon Kaen
document Khon Kaen Province
document Fabulous and legendary tales about silk
document The study of indigenous knowledge of villagers for solving problems in the family and community in the Northeast: Over views.
document The effects of problem-solving measures for the disadvantages: A case study of HIV/AIDS Patients' Network, Khon Kaen Province.
document Learning and Empowerment for Healthy Community Project (LEHC-Northeast).
document Village scholars in the northeast.
document Management of local wisdom information of village scholar networks in the Northeast.
document Lessons from the sufficiency economy applications of Prach Chao Ban: Case study of Khon Kaen
document Method for marketing strategy and potential development of rural tourism (home stay) case study of Chachom village, Tambon Naphoeklang, Maphoe Khongjaim, Ubonratchathani Province
document ดอกลำดวน Information Sisaket province
document ผ้าไหมบ้านเขว้า Silk at Ban Khwao
document ปราสาทวัดสระกำแพงน้อย Phrasat Wat Srakampaeng Noi
document ข้อมูลทั่วไปจังหวัดนครพนม Information Phanom province
document พุทธสถานภูปอ Phutthasathan Phu Po
document ปราสาทสระกำแพงใหญ่ Phrasat Sra Kamphang Yai
document Lam Pao Dam
document อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท Phu Phra Bat Historical Park
document พุทธมณฑลอีสาน กับฐานอารยธรรม ผ้าใหมล้ำเลอค่า ตักศิลานคร Information Maha Sarakam Province
document พระธาตุพนมบรมเจดีย์ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร Phra That Phanom Borom Jedhi, Wat Phra That Phanom Woramahawihan
document วัดพระธาตุเรณู Wat Phra That Renu
document พระธาตุนาดูน Phra That Na Dun
document ไหว้พระ ธาตุประจำวันเกิด (พระธาตศรีคูณ) Respect to the relics of the day (Phra That Srikoon)
document พระธาตุยาคู (พระธาตุใหญ่)
document พระพุทธรูปยืนมงคลและพระพุทธมิ่งเมือง Standing Buddha Mongkol and Phraphuttha Ming Muang
document Ban Chiang National Museum
document ไหว้พระ ธาตุประจำวันเกิด (พระธาตุมหาชัย) Respect to the relics of the day (Phra That Mahachai)
document สวนสมเด็จศรีนคริทร์ Garden Princess Srinakarin
document Sirindhorn Museum or Dinosaur Excavation Site Phu Kum Khao
document วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) Wat Phutta Nimit Phu Khao
document หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านหนองเขื่อนช้าง Handicraft village of Ban Nong KhueanChang
document สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ Udon Sunshine Fragrant Orchid Garden
document ไหว้พระ ธาตุประจำวันเกิด (พระธาตุประสิทธิ์) Respect to the relics of the day (Phra That Prasit)
document พระธาตุเรืองรอง Phra That Ruang Rong
document วนอุทยานโกสัมพี Kosamphi Forest Park
document พระธาตุท่าอุเทน Phra That Tha Uthen
document ไหว้พระ ธาตุประจำวันเกิด (พระธาตุนคร) Respect to the relics of the day (Phra That Nakhon)
document อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร Khao Phra Wihan National Park
document เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน Doon Lamphan Hunting restricted area
document วัดพระพุทธบาทบัวบาน Wat Phra Phutthabat Bua Ban
document บ้านนาจอก (บ้านลุงโฮ หรือบ้านท่านโฮจิมินห์) Ban Na Chok (Home of Uncle Ho or Ho Chi Minh).
document พระธาตุดอนแก้ว Phra That Don Kaew
document พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์ Maha Weerawong National Museum
document เสื่อกกบ้านแพง Ban Paeng Weaving Reed Mat
document ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสกลนคร Information Sakon Nakhon province
document Attractions of Loei
document วนอุทยานวังสามหมอ Wang Sam Mo Forest Park
document ด่านพรมแดนช่องสะงำ Chong Sa Ngam border checkpoint
document แหล่งโบราณคดีบ้านกุดคอเมยและบ้านกุดกวางสร้อย Ban Kud Kho Mey and Ban Kud Kwang Soy Archaeological site
document โนนวัดป่า Non Wat Pha
document เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง Phu Luang Wildlife Sanctuary
document ปราสาทหินพนมวัน Prasat Hin Phanomwan
document วัดมหาธาตุ ยโสธร Wat Mahathat
document ถ้ำเอราวัณ Erawan Caves
document ศูนย์วิจิตรแพรวาบ้านโพน Ban Pon Praewa Silk Center
document อุทยานแห่งชาติภูกระดึง Phu Kradueng National Park
document อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช Monument of King Naresuan
document พระธาตุก่องข้าวน้อย Phra That Kong Khao Noi
document อุทยานแห่งชาติภูเรือ Phu Rua National Park
document พระธาตุเชิงชุม สกลนคร Phra That Choeng Chum
document อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย Phimai Historical Park
document พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ Phu Phan Ratchaniwet palace
document วัดพระธาตุบังพวน Wat Phra That Bang Puan
document Phimai National Museum
document พุทธสถานภูสิงห์ Phutthasathan Phu Sing
document พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต
document วัดโพธิ์ชัย Wat Pho Chai
document พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด Roi Et National Museum
document พระธาตุนารายณ์เจงเวง Phra That Narai Cheng Weng
document พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน Museum of Petrified Wood
document ปรางค์กู่ Prang Ku
document พิพิธภัณฑ์ พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร Museum
document สวนสัตว์นครราชสีมา Nakhon Ratchasima Zoo
document วัดบูรพากู่กาสิงห์ Ku Ka Sing
document อุทยานแห่งชาติภูพาน Phu Phan National Park
document เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน Dan Kwian Earthenware
document พระธาตุภูเพ็ก Phra That Phu Pek
document กลุ่มทอผ้าบ้านหวายหลึม Ban Wai Luem Weaving Group
document แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท Ban Prasat Archaeological Site
document สังเวชนียสถาน 4 ตำบล Nice place pity on 4 Tambon
document กู่พระโกนา Khu Pra Go Na
document อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ Khao Yai National Park
document พระมหาเจดีย์ชัยมงคล Phra Maha Chedi Chai Mongkol
document ข้อมูลทั่วไปจังหวัดมุกดาหาร Information Mukdahan
document หอไตรวัดสระไตรนุรักษ์ Hoh Trai at Wat Sra Trainurak (a hall for keeping the scripture)
document หมู่บ้านทำหมอนขิตบ้านศรีฐาน Ban Sri Than: The village houses a pillow sighted
document หอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก Art Glass Mukdahan Kanchana Memorial Rd.
document ภูถ้ำพระ Phu Tam Pra
document อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จ. มุกดาหาร Phu Pha Terb National Park
document พระธาตุศรีสองรัก Phra That Si Song Rak
document วัดพระพุทธบาทยโสธร อ.มหาชนะชัย Yasothon Buddha Temple
document วัดสองคอน จ.มุกดาหาร Wat Song Khon
document อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล Praya Pakdee Chumpon Monument
document วัดทุ่งศรีเมือง Wat Thung Sri Muang
document โบสถ์คริสต์บ้านซ่งแย้ Ban Song Yae Catholic Church
document แก่งกะเบา Kang Kabao (Cataract)
document สวนหินผางาม Suan Hin Pha Ngam or Thailand’s Kunming
document ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ Northeastern Cultural Centre
document ปรางค์กู่ Prang Khoo
document พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี Ubon Ratchathani National Museum
document วัดมโนภิรมย์ Wat Manopirom
document วนอุทยานเขากระโดง
document อุทยานแห่งชาติตาดโตน Tat Ton National Park
document อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง Phanom Rung Historical Park
document อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
document น้ำตกสำโรงเกียรติ
document ปราสาทเมืองต่ำ Prasat Muang Tam
document ด่านพรมแดนช่องเม็ก Chong Mek border
document ตลาดสินค้าอินโดจีน จังหวัดมุกดาหาร
document อุทยานแห่งชาติภูแลนคา
document ถ้ำโพธิสัตว์ Buddha caves, Loei
document พระเจ้าใหญ่วัดหงษ์ Phra Chao Yai Wat Hong, Buri Ram
document อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ Kaeng Tana National Park
document มอหินขาว Mohinkhao (White stone), Chaiyaphum
document หมู่บ้านทอผ้าไหมนาโพธิ์ Silk weaving village of Amphoe Na Pho
document อุทยานแห่งชาตินาแห้ว Na Haeo National park, Loei
document วัดหินหมากเป้ง Wat Hin Mak Peng
document Pha Taem National Park
document ปรางค์กู่สวนแตง Prang Ku Suan Taeng
document หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านเขว้า Ban Khwao Silk weaving village
document เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว Phu Wua Wildlife Sanctuary
document Phu Jong Na Yoi National Park
document วัดบูรพาราม Wat Buraparam
document พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ Surin National Museum
document แก่งหินงามสามพันโบก จ.อุบลราชธานี Kaeng Hin Ngam Sam Phan Bok
document วัดภูทอก Wat Phu Thok
document หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง Ban Ta Klang Elephant Village
document Ban Tha Sawang Silk Weaving Village
document หมู่บ้านหัตถกรรมเขวาสินรินทร์ (Khwao Sinrin Handicraft Village)
document ตลาดท่าเสด็จ (Tha Sadet Marget, Nong Kai)
document ปราสาทศรีขรภูมิ (Prasat Sikhoraphum)
document แหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลือง (Ban Kan Luang Archiological site)
document ปราสาทบ้านพลวง (Prasat Ban Pluang, Surin Province )
document สะพานมิตรภาพไทย-ลาว (Thailand Friendship Bridge - Lao)
document Sirindhorn Dam
document วัดพระเหลาเทพนิมิตร (Wat Phra Lao Thep Nimit)
document Phu Sa Dok Bua National Park
document สวนเกษตรชิตสกนธ์
document วัดถ้ำแสงเพชร (Wat Tham Saeng Phet)
document Mo Lam Village, Tambon Pla Khao
document แหล่งเรียนรู้ชุมชนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนสาระ เศรษฐศาสตร์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต 1
document Marketing strategies for tourism in Roi-Et Province
document กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวชายแดน : กรณีศึกษาสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร
document Community-based tourism management of Ban Prasat, Non Sung District, Nakhon Ratchasima Province
document Community-based tourism : a case study on Had Chaba, Muang District, Ubonratchathani Province
document การตลาดเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย
document การบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบชุมชนมีส่วนร่วม กรณีหมู่บ้านโคกโก่งอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
document The community participation to tourism management at Busai Village Home Stay, Wangnamkhieo District, Nakhon Ratchasima Province
document The development and management of agricultural farm to be agro tourism site : A case study of the Noni Royal Tropics farm
document Tourism market development in the Northeast : a case study of Southern I-san : BuriRam, Nakhon Ratchasima, Surin, Si Sa Ket and Ubon Ratchathani
document The development of ecotourism market in the Northeast : case study of five provinces; Khon Kaen, Nakohn Ratchasima, Burirum, Loei, and Ubon Ratchathani
document Development of souvenir markets in the Southern region of Northeastern Thailand
document Study of food services to support the tourism industry in the Southern region of Northeastern Thailand
document A study of strategic planning for environment improvement in Dinosaur Tourism (phu-gum-khao), Lum-Pao Wild Reservation and Lam-Pao Dam Changwat Khalasin
document การพัฒนาตลาดสินค้าของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน ล่าง
document การพัฒนาแบบเรียนและคู่มือครูรายวิชา ส071 ท้องถิ่นของเรา 1 เรื่องสภาพแวดล้อมทางกายภาพของภูเวียงสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
document การศึกษารูปแบบของแหล่งที่พักแรมที่สนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนื อตอนล่าง
document ความรู้ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น : กรณีศึกษา หาดบางแสน 2 อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
document ทบทวนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวภาคอีสาน
document ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจที่ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวบริเวณพรมแด นด่านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร
document ปัจจัยสำหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในวนอุทยาน (สวนหิน) ของประเทศไทย : กรณีศึกษา วนอุทยานผางาม จังหวัดเลย
document ปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติในจังหวัดอุดรธานี
document พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดสกลนคร
document รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาการท่องเที่ยวแหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรมตามเส้นทาง ลำแม่น้ำมูล
document รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์รูปแบบของที่ระลึกทึ่อาจพัฒนาขึ้นเพื่อการท่องเที่ยวตามลำ แม่น้ำมูล
document รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ศักยภาพการท่องเที่ยวของแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์ป่าชายน้ำต ามลำแม่น้ำมูล
document รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวใน 5 จังหวัดคือ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ เลยและอุบลราชธานี
document รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในอีสานใต้ คือ บุรีรัมย์ นครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
document รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพในการนำเที่ยวของชุมชนโดยรอบ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่โคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
document รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษารูปแบบของแหล่งที่พักแรมที่สนับสนุนการท่องเที่ยวในเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน : กรณีศึกษาจังหวัดหนองคาย
document รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษารูปแบบของแหล่งที่พักแรมที่สนับสนุนการท่องเที่ยวในเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
document การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
document การบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบชุมชนมีส่วนร่วม กรณีหมู่บ้านโคกโก่ง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
document การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในชุมชนลุ่มแม่น้ำมูลตั้งแต่ พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบัน
document Knoeledge, Attitude and people's participation in local tourism management: A case study of Hat Bangsaen 2, Amphue Ubonrat, changwat Khon Kaen
document Community organization: 6 case studies in the Northeast of Thailand
document Potential of community and community organization in self development: a case study of Saiyong-Chaival Municipal District
document The dynamics of Thai-Lao border communities in the process of globalization
document The rights of the child in rural family from a perspective of parents’ behavior
document The identity construction of slum dwellers in Khon Kaen province.
document The economic history of the Chi basin from B.E.2475-2526: A case study of three villages in the provinces of Roi Et, Kalasin and Khon Kaen
document Tourism development for cultural resources along the Mun River
document The development of Thai native game called "NGU GIN HANG" for competition.
document The development of Thai native game called "TOEI" for competition.
document Community-based tourism management of Ban Prasat, Non Sung District, Nakhon Ratchasima Province
document Knowledge management of the silverware handicraft local wisdom of Ban Chok Group, Khwao Sinarin Sub-district, Khwao Sinarin District, Surin Province
document The study of food service for supporting tourism industry in the Southern Region of Northeastern Thailand
document Development of souvenir markets in the Southern region of Northeastern Thailand.
document The development of ecotourism market in the Northeast : case study of five provinces; Khon Kaen, Nakohn Ratchasima, Burirum, Loei, and Ubon Ratchathani.
document Tourism market development in the Northeast : a case study of Southern I-san : BuriRam, Nakhon Ratchasima, Surin, Si Sa Ket and Ubon Ratchathani.RSS